Hồ Kim Chi also answered this question with: "Có chứ bạn. Hơn nữa sắp làm hồ sơ mà còn chưa chọn được trường và ngành học"