Anh Nguyen also answered this question with: "tại câu hỏi khó hiểu hay tại t ngu nên đ hiểu?"

The answer hasn’t got any rewards yet.