DanThuTrang also answered this question with: "Ờ t chuyển cả gđ, ôg, bà, bố, mẹ, e gái vào luôn nhé :))"

The answer hasn’t got any rewards yet.