ngthuphuong also answered this question with: "yêu thì vẫn nên chờ chứ hihi"