bảo là em thích anh vcl

Đời lắm thằng ảo tưởng:)))

như tao với mày

T đéo phải là thằng ah thằng ngáo lồn

cũng là thằng người thôi hahh

Bm là con người nhá đcm

t thich goi la thang nguoi day

Unhide đii