Thực ra là không quên. Chỉ sơn rằng thời gian lâu thế Vũ đã quên mất cô bé thích mưa và luôn tâm sự từ ngày trước rồi :((

Hmm. Chắc vậy! Tôi chẳng thể cho là mình nhớ hết được nên không khẳng định. May mắn rằng em không quên tôi là tốt rồi. Ngủ ngon

View more

+1 answer in: “6 tháng rồi mới quay trở lại ask Vũ. Lâu nhỉ!”