Làm sao mà quên được chứ ? =)))) Bạn bè thực sự của Linh đâu có nhiều như người khác mà lo quên =))) mỗi người đều gắn với kỉ niệm riêng thì quên sao được nhở =))) Đôi khi Linh thấy khổ sở vì cái tính nhớ dai của mình đây nè =))))))))))))))))))))))))))

Linhh Khánhh
Vậy cũng tốt! Nhớ lâu cũng được coi như là một lợi thế. Nhưng hãy nhớ thật nhiều những điều tốt đẹp nhé. Còn những thứ kia gác lại phía sau. Mọi thứ sẽ thật tốt.

View more

+1 answer in: “Lâu lâu lại mới lên ask . Lỡ sinh nhật Vũ rồi .. Nhanh nhỉ , nhớ năm trước ngày nào còn ngồi viết dài ngoằng ngoẵng chúc =))) Vũ sinh nhật vui vẻ :>”