Anh càng làm em đói lại thêm đói -.-

Vậy là đã đúng mục đích lúc đấy của anh 😂