Ní Nè!! also answered this question with: "Thì bthg mà chị. Đừng đa nghi quá chị ạ. Có khi anh ý không muốn chị hiểu nhầm, nên là xoá thì sao?"