@madamesoviet

ℳℬ ⠀⋆ ⠀SOVIET SPIRIT

Ask @madamesoviet

Sort by:

LatestTop

✉ ; Jestem totalnie oczarowany sposobem, w jaki przedstawiasz postać! Dobór słów, emocji, brutalność i bezwzględność – czyta poezja! Składam petycję o następne historie i cieszę się, że postanowiłaś dać sobie szansę. <3

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀⠀MADAME LOVE ALL OF YOU, FOR REAL ♡♡♡
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀⠀Tym ⠀⠀przemiłym ⠀⠀⠀akcentem ⠀⠀⠀chciałabym,
⠀⠀⠀⠀⠀podziękować⠀⠀ za⠀⠀wszystkie ⠀⠀miłe ⠀ ⠀słowa.
⠀⠀⠀⠀⠀Wszystkim⠀ na ⠀raz⠀ i⠀⠀każdemu⠀ z⠀⠀⠀osobna!
⠀⠀⠀⠀⠀Niesamowicie ⠀⠀⠀motywujecie ⠀⠀⠀mnie ⠀⠀ ⠀do
⠀⠀⠀⠀⠀dlaszego ⠀działania, ⠀a ⠀także⠀ do⠀⠀⠀ciągłego
⠀⠀⠀⠀⠀rozwijania ⠀⠀postaci ⠀⠀Meliny. ⠀⠀Podziękowania,
⠀⠀⠀⠀⠀a⠀ także ukłony w stronę⠀ @INMARVELWETRUST
⠀⠀⠀⠀⠀za ⠀⠀cały ⠀⠀wieczorek,⠀⠀ poświęcony⠀⠀ czas! ~
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Jestem totalnie oczarowany sposobem w jaki przedstawiasz postać Dobór słów

✉ ; Czym jest litość dla Wdowy, Melino?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . ╰──╮⠀⋆ POWER OVER HUMAN ~╭──╯ . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶠᵒʳ ᵐᵉˡᶦⁿᵃ ᶦˢ ʷᵉᵃᵏⁿᵉˢˢ⠀⠀⠀⠀ ✟⠀⠀⠀⠀ ᶠᵒʳ ᵐᵃᵈᵃᵐᵉ ᵇ ᶦˢ ᵖᵒʷᵉʳ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Czym jest litość dla Wdowy Melino

✉ ; Opowiedz o cierpieniu, które skrywa każda minuta Twojego milczenia, Melino.

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀ᵗʰᵉʳᵉ’ˢ⠀⠀ ᵒⁿˡʸ⠀⠀ ᵒⁿᵉ⠀⠀ ᵗʰᶦⁿᵍ ⠀⠀ʸᵒᵘ⠀⠀ ˢʰᵒᵘˡᵈ ⠀⠀ᵏⁿᵒʷ⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀⠀Cierpienie ⠀⠀⠀nieodłącznie ⠀⠀⠀⠀wiąże⠀⠀⠀⠀się
⠀⠀⠀⠀⠀z⠀⠀ krzywdą,⠀ smutkiem ⠀⠀czy⠀⠀⠀żalem. ⠀Jak
⠀⠀⠀⠀⠀wiemy⠀⠀są⠀⠀ to⠀⠀⠀ emocje ⠀⠀uczłowieczające
⠀⠀⠀⠀⠀podmiot⠀⠀⠀ żyjący, ⠀⠀⠀a ⠀⠀⠀jak ⠀⠀⠀ustaliliśmy
⠀⠀⠀⠀⠀brak ⠀⠀we⠀⠀⠀ mnie⠀⠀ludzkiego⠀⠀⠀pierwiastka
⠀⠀⠀⠀⠀odpowiadającego ⠀⠀ za ⠀⠀⠀odczuwanie ⠀⠀⠀tak
⠀⠀⠀⠀⠀nietaktownych ⠀⠀doznań.⠀⠀⠀Sowiecka⠀⠀ dusza
⠀⠀⠀⠀⠀musi ⠀⠀⠀przejść ⠀⠀całkowitą ⠀ ⠀dehumanizację,
⠀⠀⠀⠀⠀chcąc ⠀⠀⠀liznąć ⠀⠀⠀⠀smaku ⠀⠀⠀⠀doskonałości.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Opowiedz o cierpieniu które skrywa każda minuta Twojego milczenia Melino

People you may like

✉ ; Jak według Ciebie mogłoby wyglądać najlepsze, a jak najgorsze zakończenie losów Twojej postaci?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀⠀Najlepszym⠀ i ⠀najgorszym⠀ zakończeniem⠀ dla
⠀⠀⠀⠀⠀Meliny ⠀jest śmierć.⠀Równocześnie zakończenie
⠀⠀⠀⠀⠀życiowej ⠀misji ⠀służby⠀ dla⠀ Rosji⠀ w⠀ chwale, ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ale ⠀także ⠀⠀upadek, ⠀⠀naznaczony ⠀⠀porażką
⠀⠀⠀⠀⠀przerwania⠀ linii życia ⠀i⠀wymazanie⠀ z⠀historii.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Jak według Ciebie mogłoby wyglądać najlepsze a jak najgorsze zakończenie losów

✉ ; Wymień siedem grzechów swojej postaci.

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀⠀FORGIVE ME FATHER, I HAVE SINNED 〘 ✟ 〙
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀⠀1. GNIEW.
⠀⠀⠀⠀⠀2. PYCHA.
⠀⠀⠀⠀⠀3. KŁAMSTWO.
⠀⠀⠀⠀⠀4. ZAWIŚĆ.
⠀⠀⠀⠀⠀5. NIECZYSTOŚĆ.
⠀⠀⠀⠀⠀6. ZABÓJSTWO.
⠀⠀⠀⠀⠀7. OKULTYZM.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Wymień siedem grzechów swojej postaci

✉ ; Twoja postać jest niebywale intrygująca. To, w jaki sposób ją przedstawiasz, wywołuje emocje w czytelniku. Cudowne teksty oraz grafika, którą się posługujesz! <3

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . ╰──╮⠀⋆⠀⠀⠀ поцелуй вдовы ⠀⠀⠀ ╭──╯ . . . . .
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Twoja postać jest niebywale intrygująca To w jaki sposób ją przedstawiasz

✉ ; W jaki sposób Melina spędziłaby Halloween?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀movie night & red wine & spooky chat with corps ~
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
W jaki sposób Melina spędziłaby Halloween

✉ ; Czy Madame B kiedykolwiek poczuła wyrzuty sumienia względem działalności Czerwonej Komnaty?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . ╰──╮⠀⋆ ONLY THIS ONE DAY .....╭──╯ . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⁱ ⠀ˢᵃʷ⠀ ᵗʰᵉᵐ⠀ ᵃˡᵉˣᵉⁱ⠀ ⁱ ⠀ˢᵃʷ ⠀ᵒᵘʳ⠀ ᵈᵃᵘᵍʰᵗᵉʳˢ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Czy Madame B kiedykolwiek poczuła wyrzuty sumienia względem działalności

✉ ; Jak zapatrujesz się na przyszłe produkcje MCU?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀odsłyam do odpowiedzi niżej ~
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )

✉ ; Jakie są Twoje oczekiwania odnośnie nadchodzącej piątej fazy MCU?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀Proszę⠀⠀ w⠀⠀ tym ⠀⠀⠀momencie⠀⠀⠀ na ⠀⠀mnie
⠀⠀⠀⠀nie⠀⠀⠀ krzyczeć, ⠀⠀⠀⠀aczkolwiek ⠀⠀ ⠀oczekiwań
⠀⠀⠀⠀nie ⠀⠀mam⠀⠀ żadnych. ⠀Jest ⠀ to ⠀spowodowane
⠀⠀⠀⠀tym, ⠀że⠀ zatrzymałam⠀się⠀ na⠀⠀czwartej⠀⠀fazie,
⠀⠀⠀⠀którą ⠀⠀⠀⠀powolnie ⠀⠀⠀ ⠀nadrabiam. ⠀⠀⠀⠀Toteż
⠀⠀⠀⠀nie ⠀mogę⠀⠀ na ⠀ten ⠀⠀moment ⠀wypowiedzieć
⠀⠀⠀⠀się⠀⠀⠀ na⠀⠀⠀⠀ temat ⠀⠀⠀nadchodzącej ⠀⠀⠀fazy.
⠀⠀⠀⠀Gdy ⠀⠀⠀już ⠀⠀⠀wszystko⠀⠀ ⠀ sobie⠀⠀⠀ nadrobię,
⠀⠀⠀⠀być⠀⠀⠀ może ⠀⠀⠀wówczas⠀⠀⠀⠀ moje ⠀⠀⠀zdanie
⠀⠀⠀⠀ulegnie ⠀zmianie ⠀i ⠀będę⠀ mogła ⠀⠀opowiedzieć
⠀⠀⠀⠀o⠀⠀ swoich ⠀⠀⠀oczekiwaniach⠀⠀⠀ wobec ⠀⠀MCU.
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Jakie są Twoje oczekiwania odnośnie nadchodzącej piątej fazy MCU

✉ ; Czy uważasz, że Melina jest w stanie zostawić za sobą Rosję oraz wpojone w nią sowieckie nauki?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀Melina⠀ nie ⠀⠀jest ⠀⠀w⠀⠀ stanie ⠀⠀tego⠀⠀ zrobić.
⠀⠀⠀⠀Jej ⠀⠀miejscem ⠀ ⠀⠀w ⠀⠀tym ⠀⠀świecie ⠀⠀ jest
⠀⠀⠀⠀bycie ⠀wiernym ⠀Sowietom⠀ do ⠀ końca ⠀swoich
⠀⠀⠀⠀dni. ⠀⠀Nie ⠀⠀ widzi ⠀ dla ⠀⠀siebie ⠀⠀ już ⠀⠀ innej
⠀⠀⠀⠀drogi, ⠀⠀która ⠀⠀nie ⠀⠀⠀ byłaby ⠀⠀⠀splamiona
⠀⠀⠀⠀krwią ⠀⠀i ⠀⠀cierpieniem. ⠀⠀ Odejście ⠀⠀oznacza
⠀⠀⠀⠀dla ⠀ ⠀⠀ niej ⠀ ⠀⠀⠀jej ⠀ ⠀⠀⠀ własny ⠀⠀ ⠀ upadek.
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Czy uważasz że Melina jest w stanie zostawić za sobą Rosję oraz wpojone w nią

✉ ; Czym jest labraks i jak się to je? HELP ME, PLEASE. ~ Pete 💙❤

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀⠀⠀labraks ⠀⠀⠀⠀może⠀⠀⠀⠀ zjeść ⠀⠀⠀⠀Ciebie ~
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ⁱ⠀⠀⠀⠀ ᵖʳᵉᶠᵉʳ ⠀⠀⠀⠀ʰᵘᵐᵃⁿˢ ⠀⠀⠀⠀ʰᵉᵃʳᵗˢ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Czym jest labraks i jak się to je HELP ME PLEASE  Pete

✉ ; Komu z grupy Melina zrobiłaby psikusa, a komu sprezentowała słodycze?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀TRICK OR TREAT ⠀⠀⠀❱ ❱ ❱⠀⠀⠀ ˡᵉᵗ ᵗʰᵉ ᵍ ᵃ ᵐ ᵉ ˢ ᵇᵉᵍⁱⁿ
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀TRICK trick TRICK trick TRICK trick TRICK trick TRICK
⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀słodkie cukiereczki ⠀dla⠀ wszystkich⠀ moich dzieci
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
Komu z grupy Melina zrobiłaby psikusa a komu sprezentowała słodycze

✉ ; Co jest trudniejsze, stanąć oko w oko z wrogiem czy z własnym lękiem?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . ╰──╮⠀⋆ WORST FRIEND : FEAR╭──╯ . . . . .
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
⠀⠀
Co jest trudniejsze stanąć oko w oko z wrogiem czy z własnym lękiem

✉ ; Pokrótce opisz relacje bohaterów, z którymi masz (bądź planujesz) wątek.

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀Melina ⠀ i ⠀ Yelena ⠀ mają ⠀ za ⠀ sobą ⠀ wspólną
⠀⠀⠀⠀przeszłość, ⠀⠀która ⠀ okuta ⠀ jest ⠀ w ⠀ pozorne
⠀⠀⠀⠀szczęście, ⠀ ale ⠀ także ⠀ krwawą ⠀ ścieżkę ⠀ ku
⠀⠀⠀⠀sowieckiej ⠀ chwale. ⠀ Dobro ⠀ przeplata ⠀⠀ się
⠀⠀⠀⠀ze ⠀ złem, ⠀ a ⠀ granica ⠀ między ⠀ nimi ⠀ gaśnie.
⠀⠀⠀⠀Z ⠀ jednej ⠀ strony ⠀ kłębią ⠀ ⠀ się ⠀ ⠀prawdziwe
⠀⠀⠀⠀uczucia, ⠀ które ⠀ narodziły ⠀ się⠀ w ⠀ przeszłości,
⠀⠀⠀⠀a ⠀ ⠀ obecnie ⠀ ⠀ nie ⠀⠀ mają ⠀⠀ prawa ⠀ ⠀ bytu;
⠀⠀⠀⠀by ⠀⠀ ⠀ połączyć ⠀⠀ się ⠀⠀ z ⠀ ⠀ okrucieństwem
⠀⠀⠀⠀i ⠀ ⠀ ⠀ brakiem ⠀ ⠀ miejsca ⠀ dla ⠀ ⠀ współczucia.
⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀Madame B ⠀ od⠀ zawsze ⠀ była ⠀ zafascynowana
⠀⠀⠀⠀wszystkim ⠀ tym, ⠀ ⠀ co ⠀ ⠀ nie ⠀ jest ⠀ ⠀ ludzkie.
⠀⠀⠀⠀Tak ⠀ też ⠀ postrzega ⠀ Zimowego ⠀⠀ Żołnierza.
⠀⠀⠀⠀Jako ⠀ ⠀ twór ⠀⠀ pozbawiony ⠀ ⠀ ⠀ człowieczego
⠀⠀⠀⠀pierwiastka, ⠀ który ⠀⠀ gotów ⠀ jest ⠀⠀ poświęcić
⠀⠀⠀⠀życie ⠀⠀ dla ⠀ dobra ⠀⠀ wyższego. ⠀ Jest ⠀ ⠀ nim
⠀⠀⠀⠀zafascynowana, ⠀⠀ równocześnie ⠀ ⠀ ⠀ ukrywając
⠀⠀⠀⠀strach ⠀ powstały ⠀ ze ⠀⠀ strzępek ⠀ wspomnień.
⠀⠀⠀⠀Pragnie ⠀ wykorzystać ⠀ sierżanta ⠀ i ⠀ przekonać
⠀⠀⠀⠀samą ⠀ siebie, ⠀ ⠀ że ⠀ nie ⠀ powinna ⠀ odczuwać
⠀⠀⠀⠀lęku ⠀ ⠀ względem ⠀ niego. ⠀ ⠀ Chce ⠀ ⠀ uczynić
⠀⠀⠀⠀go najwspanialszą marionetką w swoich ⠀dłoniach.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )

View more

Pokrótce opisz relacje bohaterów z którymi masz bądź planujesz wątek

✉ ; Przewspaniałe pióro, teksty na wysokim poziomie, cudowna. Dużo miłości! <3

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . ╰──╮⠀⋆⠀⠀⠀ поцелуй вдовы ⠀⠀⠀ ╭──╯ . . . . .
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
⠀⠀
Przewspaniałe pióro teksty na wysokim poziomie cudowna Dużo miłości 3

✉ ; Największy błąd, który popełniła Melina?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . ╰──╮⠀⋆⠀ SHE SHOULD'T LOVE ╭──╯ . . . . .
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
⠀⠀
Największy błąd który popełniła Melina

✉ ; Jakie życie wiodłaby Melina, gdyby nie trafiła do Czerwonej Komnaty?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀⠀gromadka dzieci & kochający mąż & dobra praca
⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀Coś⠀ czego⠀ nigdy ⠀ mieć ⠀ już ⠀ nie ⠀ będzie.
⠀⠀⠀⠀⠀Zrealizowałaby ⠀wszystkie zniszczone marzenia,
⠀⠀⠀⠀⠀które⠀⠀ teraz⠀ nie ⠀ mają ⠀ prawa ⠀ się⠀ ziścić.
⠀⠀⠀⠀⠀Prawdopodobnie ⠀ zajęłaby⠀⠀ się ⠀ ⠀ tematyką
⠀⠀⠀⠀⠀folkloru ⠀⠀ z ⠀⠀⠀ jej ⠀⠀ zainteresowaniem ⠀ do
⠀⠀⠀⠀⠀stworzeń ⠀ rodem ⠀ ⠀ ⠀ z ⠀ ⠀ filmów⠀⠀⠀ grozy.
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
Jakie życie wiodłaby Melina gdyby nie trafiła do Czerwonej Komnaty

✉ ; Czy Twoja bohaterka posiada jakieś fobie?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL⠀ASSEMBLED⠀TEAM

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀. . . . . ╰──╮⠀⋆ CHOLERNE KLAUNY ⠀✩ ╭──╯ . . . . .
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀⠀⠀ - ̗̀ ⠀ℳℬ ♡⠀ dziękuję za pytanie ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ )
⠀⠀
Czy Twoja bohaterka posiada jakieś fobie

♡.

Russkaya__Balerina’s Profile Photo*⠀THE MANEATER.
⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀ℳℬ ⠀⋆⠀ @Russkaya__Balerina ( THE WIDOW )
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀⠀MISSION 01 ⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . ⠀⠀ˡᶦᵏᵉ ᵐ ᵒ ᵗ ʰ ᵉ ʳ ˡᶦᵏᵉ ᵈᵃᵘᵍʰᵗᵉʳ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᶦ ⠀⠀⠀ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ⠀⠀⠀ ᵗʰᵃᵗ⠀⠀⠀ ᶦ ⠀⠀⠀ʰᵉᵃʳᵈ ⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ⠀⠀ˡᵃᵘᵍʰᶦⁿᵍ
⠀⠀⠀⠀ᶦ ⠀⠀ ⠀ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ ⠀⠀⠀⠀ᵗʰᵃᵗ ⠀⠀⠀⠀ ʰᵉᵃʳᵈ⠀⠀⠀⠀ ʸᵒᵘ⠀⠀⠀⠀ ˢᶦⁿᵍ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀( https://justpaste.it/GLORYFIKACJA__SMIERCI__01 )
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════ ≼︎ ☭ ≽︎ ════
ℳℬ  RusskayaBalerina   THE WIDOW

💙

SLVRSTR’s Profile PhotoROGERS ; moony old man

⠀⠀⠀
⠀ ⠀⠀⠀ . . . . . ╰──╮ ⋆ HAIL H̶Y̶D̶R̶A̶ CAPTAIN ♡╭──╯ . . . . .
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵒᶠ ⠀⠀⠀⠀ᵉᵛᵉʳʸ⠀⠀⠀⠀ ʷᵃᵏᶦⁿᵍ⠀⠀⠀⠀ʰᵒᵘʳ ⠀⠀⠀⠀ᶦ'ᵐ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶜʰᵒᵒˢᶦⁿᵍ⠀⠀⠀⠀ ᵐʸ ⠀⠀⠀⠀ᶜᵒⁿᶠᵉˢˢᶦᵒⁿˢ
⠀⠀
HAIL HYDRA CAPTAIN

⠀⠀⠀⠀


⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀ℳℬ ⠀⋆⠀ @REDSTVR ⠀( THE WINTER SOLDIER )
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗

⠀⠀⠀⠀⠀MISSION 01 ⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . ⠀⠀ʷᵉ ⠀ᵃʳᵉ ⠀ⁿᵉʷ ⠀ᵗ ᵉ ʳ ʳ ᵒ ʳ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀ᵈᵒⁿ'ᵗ ⠀ᵗʰʳᵒʷ⠀⠀ ᵐʸ⠀⠀ ⁿᵃᵐᵉ⠀⠀ 'ʳᵒᵘⁿᵈ ⠀⠀ʰᵉʳᵉ ⠀⠀⠀ˡᶦᵏᵉ ⠀⠀ᵗʰᵃᵗ
⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ ⠀⠀⠀ᶜᵒᵘˡᵈ ⠀⠀⠀ᵍᵉᵗ⠀⠀⠀⠀ ᵘˢ⠀⠀⠀ᶦⁿ⠀⠀⠀⠀ˢᵒᵐᵉ⠀⠀⠀ᵗʳᵒᵘᵇˡᵉ
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SOWIECKI__PAKT__01⠀⠀⠀ )
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════ ≼︎ ☭ ≽︎ ════
ℳℬ  REDSTVR  THE WINTER SOLDIER

Skąd czerpiesz tyle pomysłów, Madame?

✩ : Akurat jeżeli chodzi o postać Madame to dużą inspiracją była dla mnie Yelena, która tchnęła we mnie zapał, piekielną ciekawość i rozbudziła wygaszające płomienie inwencji twórczej!
Na ogół staram się poszukiwać pomysłów dosłownie wszędzie. Zazwyczaj to emocje pchają mnie do pisania i nie muszą być one wcale pozytywne. Większość wszystkiego wyciągam z negatywów i całej szarości życia codziennego, który mnie otacza. Jest to mimo wszystko niemal studnia bez dna, gdyż mam wrażenie, że jest we mnie jeszcze wiele mroku, który mogę przemienić w słowa.
Inspiruje mnie spacer w obumierającym lesie, melodia wywołująca sprzeczne emocje, horror obejrzany w telewizji, historyczna książka, rozmowa z drugim człowiekiem, barwa koloru, męczące myśli. Jest tego znacznie więcej, temat jest szeroki, a jego zalążek ukształtował się, gdzieś wewnątrz mojej podświadomości.
- ̗̀ ⠀ℳℬ ⠀♡

View more

Cudowny one-shot! Szukasz jakichś postaci, Melino?

⠀⠀⠀⠀✩ : Bardzo dziękuję za tak miłe słowa! Na ten moment jednak nie poszukuję żadnej konkretnej postaci, muszę jeszcze dobrze wejść w skórę swojej bohaterki, by móc zdecydować się na przygarnięcie towarzysza. Aczkolwiek zachęcam do zapoznania się z resztą postaci, które są pożądane przez innych członków grupy!
- ̗̀ ⠀ℳℬ ♡

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀ℳℬ ⠀⋆ ⠀⠀ ZOSTANĘ UPADŁYM ANIOŁEM ⠀ ❱❱ ✩ ⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗⠀
⠀⠀⠀⠀⠀ʸᵒᵘ⠀ ʷᵉʳᵉ⠀ ʲᵘˢᵗ ⠀ᵇᵒʳⁿ⠀ ⁱⁿ ⠀ᵃ ⠀ᶜᵃᵍᵉ⠀ ᵃⁿᵈ⠀ⁱᵗ⠀ ⁱˢ⠀ ᵐʸ ⠀ᶠᵃᵘˡᵗ
⠀⠀⠀〔⠀⠀⠀ᴍ̶ᴇ̶ʟ̶ɪ̶ɴ̶ᴀ̶ ̶ᴠ̶ᴏ̶ꜱ̶ᴛ̶ᴏ̶ᴋ̶ᴏ̶ᴠ̶ᴀ̶ ⠀⸻ ⠀⠀( SPIDER BITE )
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀(⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/MADAME__SOVIET⠀⠀⠀⠀ )
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════ ≼︎ ☭ ≽︎ ════
ℳℬ   ZOSTANĘ UPADŁYM ANIOŁEM

⠀ ⠀⠀⠀

⠀⠀

⠀⠀⠀⠀- ̗̀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ℳℬ ⠀⋆ ⠀YOU NEVER FAIL⠀⠀⠀❱❱⠀⠀⠀ ⠀✩ ⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════════════╗⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀( ⠀⠀⠀⠀⠀mother of the black widow program⠀⠀⠀⠀⠀ )
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀════════════════════════ ≼︎ ☭ ≽︎ ════
ℳℬ  YOU NEVER FAIL

Language: English