@magdamagdalena90

Magdalena ¥ =)=

Ask @magdamagdalena90

Sort by:

LatestTop

Czy sex bez ślubu to grzech mimo, że żyje się prawie jak w małżeństwie ? 😉 Interpretuj jak chcesz

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
Is sex without marriage a sin even though you live almost like in marriage? 😉 Interpret as you like
If you live as in a marriage, but without getting married, you do not betray your partner, and sex is with one partner and not with many partners, then sex is not a sin in this case.
Jeśli żyjesz jak w małżeństwie, ale bez zawarcia małżeństwa, nie zdradzasz partnera, a seks odbywa się z jednym partnerem, a nie z wieloma partnerami, to seks nie jest w tym przypadku grzechem

Czy pomożesz,podarowując karmę potrzebującym zwierzętom, to karma do Ciebie wróci ? 😉

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
Will you help by giving food to animals in need, then karma will come back to you as a response to good deeds?
It comes back in some form, not necessarily in material form
Wraca w jakiejś formie, niekoniecznie materialnej

People you may like

houseofwolvesx’s Profile Photo Martynka
also likes
Sossiz’s Profile Photo Stijn
also likes
sandraola97’s Profile Photo Sanderka05
also likes
weronika039’s Profile Photo Benji ✌
also likes
blondyna83’s Profile Photo I hope to... ;3
also likes
HatersHateMySwag’s Profile Photo WILDW8D ☼
also likes
KrzysiekJagielski’s Profile Photo Kuramesrs
also likes
sadzia1’s Profile Photo Blondegirl_s
also likes
MonikaPolec’s Profile Photo Monika Połeć
also likes
Plushevaya_nika’s Profile Photo Nika
also likes
durnyrak’s Profile Photo durnyrak ♥
also likes
TheFunnyGun’s Profile Photo TheUnknov
also likes
kasia_zakrzewska’s Profile Photo Kaasia :D
also likes
Olcixon18’s Profile Photo _Ola_
also likes
sandraSR2’s Profile Photo sandras01
also likes
kamil10212’s Profile Photo kamil10212
also likes
gabisheh’s Profile Photo Sid
also likes
Angelika201627’s Profile Photo Angel Lika
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Kiedy powinno powiedzieć się: spierda*ać ? Interpretuj jak chcesz

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
When should you say fuck up? Interpret as you like?
When someone annoys you and you have very strong advantages in your hand and you can use them
Wtedy, gdy ktoś Ciebie denerwuje, a Ty masz w ręce bardzo mocne atuty i możesz ich użyć

Dlaczego bliźniaczki ubierają się tak samo?

Julciopat’s Profile PhotoPani w okularach ☺️
Why do the twins dress the same?
Most likely because parents dress their twins the same from a young age. Often only when the twins grow up they dress differently
Najprawdopodobniej dlatego, ponieważ rodzice ubierają bliźniaki tak samo. Często dopiero gdy bliźniaki dorosną same ubierają się inaczej

Widział*ś kiedyś jak knur płacze? 😉

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
Have you ever seen a boar cry?
Women do not watch the boars or pigs die. Women don't like to see animals killed. My guess is that animals going to slaughter cry because they know they are going to die
Odpowiedź wprost bez dwuznaczników. Kobiety nie oglądają śmierci zabijanych knurów ani świń, nie lubią również oglądać zabijanych zwierząt. Domyślam się, że zwierzęta idące na rzeź płaczą, bo wiedzą, że czeka ich śmierć

Kiedy m*gł*byś przysiąc ? I jeśli się przysięgnie na kogoś kogo bardzo się nie lubi to co się z nim stanie, jeśli złamie się przysięge ? 😉

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
When could you swear? And if you swear by someone you dislike very much then what will happen to them if you break your oath?
Theoretically, if you swear by your enemy's life, then if you break the oath, then something bad should happen to the enemy, e.g. the enemy should get sick or die
Teoretycznie, jeśli przysięgasz na życie swojego wroga, to jeśli złamiesz przysięgę, to wrogowi powinno stać się coś złego, np. wróg powinien zachorować lub umrzeć.
Przysięga: szybka eliminacja niegrzecznych ludzi :D

Dzisiaj przychodzę do Ciebie z pytaniem czy moje pytania sprawiają Ci trudność w odpowiadaniu?

Julciopat’s Profile PhotoPani w okularach ☺️
Today I come to you with the question if my questions make it difficult for you to answer?
Questions from you are not a problem for me when answering. Generally speaking, I don't answer much, twice a week. Perhaps this is the reason why I do not answer some of your questions. I'll try to make up for it
Pytania od ciebie nie są dla mnie problemem przy udzielaniu odpowiedzi. Ogólnie mało odpowiadam, bo 2 razy w tygodniu. Być może to jest powodem, że na niektóre pytania od Ciebie nie udzielam odpowiedzi. Postaram się to nadrobić

Straciłam smak i węch po covidzie jak sobie z tym poradziliście jeśli mieliście taka sytuacje 🙈🙈

klaudia28668’s Profile PhotoClaudia
I lost my taste and smell after covid, how did you handle it if you had such a situation.
Those who didn't watch TV had the usual seasonal flu. Remember that flu is fatal if it is not treated properly. Seasonal flu, left untreated or poorly treated, attacks the heart and lungs, which can cause excess deaths
Byłam chora na grypę

"Ty masz dwadzieścia lat, ja mam dwadzieścia lat przed nami siódme niebo" - jak rozumiesz słowa tej piosenki?

Julciopat’s Profile PhotoPani w okularach ☺️
"You are twenty years old, I am twenty years old before us, seventh heaven" - how do you understand the words of this song?
A song that remembers a past era. Back then, twenty-year-old people had a future and a job ahead of them. Although there were no such stocked stores in Poland as today, it was possible to live in peace and there was no need to go abroad for work
Piosenka, która pamięta ubiegłą epokę. Wtedy jeszcze dwudziestoletni ludzie mieli przed sobą przyszłość, pracę. Chociaż nie było w Polsce tak zaopatrzonych sklepów jak obecnie, jednak spokojnie można było żyć i nie było potrzeby za pracą wyjeżdżać za granicę

Czy zazdrość w związku jest ok?

Is jealousy okay in a relationship?
Jealousy in a relationship is okay if it has a good cause. You can't be jealous of little things. If there was no jealousy in love, there would be no love. In such a situation, there would only be free sex and who it would fall into. In such situations, free relationships arise, which for me are not any relationships but an explanation of sexual promiscuity
Zazdrość w związku jest prawidłowa, jeżeli ma racjonalny powód. Nie można być zazdrosnym o drobnostki. Jeżeli w miłości nie byłoby zazdrości nie byłoby miłości. W takiej sytuacji byłby tylko wolny seks i to z kim popadnie. W takich sytuacjach powstają wolne związki, które dla mnie nie są żadnymi związkami tylko tłumaczeniem rozwiązłości seksualnej

Miał*ś kiedyś pasowanie? A jeśli nie to chciał*byś? 😁

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
Have you ever had a fold (beating your butt with a belt)? And if not, would you like to?
I had something like this for my eighteenth birthday. However, it was symbolic for the woman. I felt no pain when someone hit my butt with the belt eighteen times. It was for laughs and was treated as an attraction for entering adult life
Miałam coś takiego na moja osiemnastkę. Jednak dla kobiety było to symboliczne. Nie czułam żadnego bólu, gdy ktoś uderzał mnie paskiem osiemnaście razy w tyłek. To było dla śmiechu i było traktowane jako atrakcja na wejście w pełnoletnie życie

Co nietypowego nosisz w damskiej torebce ? 😉

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
What is unusual do you wear in a handbag?
A few years ago, when I was visiting friends, I often carried a hamster in a lady's purse. Being in company, I opened my purse and the hamster showed its head and made friends laugh
Kilka lat temu, kiedy odwiedzałam znajomych, często nosiłam chomika w damskiej torebce. Będąc w towarzystwie otworzyłam torebkę, a chomik pokazał głowę i rozbawił znajomych
Co nietypowego nosisz w damskiej torebce

Czy kłamstwa i brak szczerości ze strony rodziców jest wybaczalne? Zachowanie takie od przyjaciół i miłości byłoby nietolerowane, a jesli rodzic tak postępuje to można stracić zaufanie mimo, że to rodzic?

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
Are lies and lack of honesty on the part of parents forgivable? Such behavior from friends and love would be intolerable, and if the parent does this, it is possible to lose trust even though it is the parent?
If this behavior of parents is permanent, then you can lose confidence. The best way out of this situation is self-employment and finding your own apartment and moving away from your parents
Jeżeli takie postępowanie rodziców jest permanentne wtedy można stracić zaufanie. Najlepszym wyjściem z sytuacji jest praca na własny rachunek, znalezienie sobie własnego mieszkania i wyprowadzenie się od rodziców

Wytrzymał*byś całą zimę bez ogrzewania ?

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
Would you last all winter without heating?
Perhaps I can stand the whole winter without heating, but the house I live in will not stand it. The neighbors will start flooding with water from cracked pipes
Być może ja wytrzymam całą zimę bez ogrzewania, ale dom, w którym mieszkam tego nie wytrzyma. Z zimna popękają rury, sąsiadów zacznie woda zalewać i jasna krew też

Zawsze chcemy tego czego nie mamy? ;)

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
We always want what we don't have?If someone does not have a lump on his head, even if there is a saying: Are you looking for a lump on his head? In fact, if someone does not have a lump on their head, they do not want to have it, so people wear helmets at construction sites so that nothing heavy falls on their heads. Although if a concrete mixer fell on his head, even a helmet will not help. The moral is that: People don't always want what they don't have. If someone does not have a concrete mixer on his head, he does not want to have one anyway
Nie zawsze ktoś chce mieć tego czego nie ma. Nikt nie chciałby żeby mu betoniarka spadła na głowę

Co myślisz o otwartym związku?

tellos165’s Profile PhotoPapcio
What do you think about an open relationship?
There are no open relationships. Once there was the Union of Soviet Socialist Republics or the USSR for short, and even that fell apart
Nie istnieją otwarte związki. Kiedyś istniał Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i nawet to się rozpadło

+ 1 💬 message

read all

Czy zgodzisz się z teorią, że kobieta kochana przez mężczyznę staje się naturalnie piękna, a niekochana z czasem brzydnie i staje się feministką niczym niejaka Lampart? https://demotywatory.pl/5033120/Ta-cala-Maria-Lampart-to-sciema-To-po-prostu-Czarzasty-w-peruce

KubaGR571’s Profile PhotoKubaGR571
Nie znam się na lampartach, natomiast kobieta kochana czuje się potrzebna, spełniona i doceniana przez mężczyznę i to jest faktem

Idąc do lekarza telefon wyciszasz czy całkowicie jest wyłączony na czas wizyty?

Julciopat’s Profile PhotoPani w okularach ☺️
Do you mute the phone when you go to the doctor or is it turned off completely for the duration of the visit?
Entering the doctor's office, I turn off the phone.
Wchodząc do gabinetu lekarskiego wyłączam telefon

Mówi ze mnie kocha a jak przechodzi jakaś ładna kobieta to się ogląda czy to normalne?

She says that she loves me, and when a pretty woman passes by, she looks at her, is it normal?
Normal, which means he has good eyesight, not blind. You might be afraid if he didn't look back because he might be slowly losing his eyesight, or he would be undergoing a metamorphosis and he would start to like men. What's worse for you boyfriend's look at a pretty girl, blindness or a change in sexual orientation?
To normalne

Kot by chciał aby rząd przedłużył wakacje o 3 miesiące?

The cat would like the government to extend the vacation by 3 months?
You have to ask the cat. I don't know the language of cats: https://youtu.be/z3U0udLH974magdamagdalena90’s Video 171761335667 z3U0udLH974magdamagdalena90’s Video 171761335667 z3U0udLH974
Nie znam języka kotów, nie wiem czy koty mają wakacje

💫Kim jest Influencer i czym się zajmuje. Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie nie sprawdzając w internecie?💫

Gab_riela_09’s Profile Photo✨ ɢᴀʙʀɪᴇʟᴀ ✨
💫Who is Influencer and what he does. Can you answer this question without checking the internet? 💫
An influencer is a person who makes money by creating public opinion. An influencer is most often someone who graduated in Marketing and Management. In his profession, he most often uses lies, and people who believed this person suffer losses, while the principal gains a lot.
Influencer to osoba, która zarabia duże pieniądze na kreowaniu opinii publicznej. Przy czym kreowana opinia często nie jest zgodna z prawdą, ze stanem faktycznym natomiast jest oparta na kłamstwie lub na półprawdach

Czy związek z osobą o całkowicie odmiennych poglądach politycznych jest możliwy?

Is a relationship with a person with completely different political views possible?
I don't think that's possible. I cannot imagine someone with left-wing views with someone with extreme-right patriotic views
Myślę, że to niemożliwe. Nie wyobrażam sobie kogoś o lewicowych poglądach z kimś o skrajnie prawicowych poglądach patriotycznych

How do you make sure you’re not dehydrated? 😮‍💨

LunarHuntress’s Profile PhotoYentl
If someone does not feel like drinking at the sight of a cool, delicious drink, it means that they are not dehydrated
Jak upewnić się, że nie jesteś odwodniony?
Jeżeli na widok chłodnego pysznego napoju komuś nie chce się pić to znaczy, że nie jest odwodniony

+ 1 💬 message

read all

Często spotykasz osoby, które nie odróżniają 'bynajmniej' od 'przynajmniej'?

fetyszysta2016’s Profile PhotoStarszy Sierżant Zygmunt #SSZ
Do you often meet people who do not distinguish 'anything but' from 'at least'?
I very rarely meet such people. I don't remember meeting someone like that
Bardzo rzadko spotykam takich ludzi. Nie pamiętam spotkania z kimś takim

Wasz ulubiony narkotyk? (Pamiętaj proszę, że do narkotyków zaliczam papierosy i alkohol)

Your favorite drug? (Please remember that drugs include cigarettes and alcohol)
Cigarettes and alcohol are not drugs. Since you consider cigarettes and alcohol to be drugs, that's just your problem.
I do not use any drugs, I do not smoke, although I had photos of a cigarette in my hand, I never smoked. I use alcohol sporadically, for example during big holidays such as weddings, birthdays, new years
Co uważasz za narkotyki to wyłącznie twoja sprawa nie moja. Nigdy nie zażywałam żadnych narkotyków i nie mam zamiaru tego robić

Masz jakieś zwierzątko ? Fotka ? 😊

KasiaOdwrot’s Profile PhotoKasia
Do you have any pet ? Photo?
I had a cat who lived 18 years and died of old age. I don't want any more animals because I get very attached to them. After my cat died, I couldn't mentally recover for a month
Miałam kota żył 18 lat i zmarł ze starości. Nie chcę więcej zwierząt, ponieważ się do nich bardzo przywiązuję. Po śmierci mojego kota przez miesiąc nie mogłam się psychicznie pozbierać
Masz jakieś zwierzątko  Fotka

Next

Language: English