Ask @magdamagdalena90:

Czy chłop na wsi może we własnym życie uprawiać bara-bara🔞 Czy lepiej, aby skosił żyto i uprawiał bara-bara na ściernisku, bo w tym wypadku ściernisko działałoby jak akupresura? 😂

KubaGR571’s Profile Photo¥ Kuba GR =)=
Can a peasant in the countryside have sex in the field in his own wheat or oats 🔞 Is it better for him to mow the grain and have sex in the stubble, because in this case the stubble would act like acupressure?
If a man lies directly on the stubble of the mowed grain, and the woman is on it, the stubble will act like acupressure on him, and then the man will not be given stupid ideas.
Czasami chłopi mają ciekawe, aczkolwiek głupie pomysły XD

View more

Dzisiaj przychodzę z pytaniem o ten portal. Odwiedzasz tylko profile osób, które również u Ciebie są aktywne? A może nie ma to dla Ciebie większego znaczenia a Twoja aktywność na profilach innych użytkowników jest uwarunkowana czymś zupełnie innym?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
Today I come with a question about this portal. Do you only visit profiles of people who are also active for you? Or maybe it does not matter much to you and your activity on other users' profiles is conditioned by something completely different?
Because I spend very little time on the Internet, I visit and read the profiles of people who are active on my profile
Ponieważ bardzo mało czasu spędzam w Internecie, dlatego odwiedzam i czytam profile osób, które są aktywne na moim profilu i czasem nawet z tym nie daję rady

View more

People you may like

Adik1997’s Profile Photo SchönBoy
also likes
sandraola97’s Profile Photo Sanderka05
also likes
mariuszbartosiewicz’s Profile Photo Bananitooo
also likes
HatersHateMySwag’s Profile Photo WILDW8D ☼
also likes
Dommmik’s Profile Photo Dominik
also likes
rakieta11’s Profile Photo JAAAREKK:D
also likes
cytrynka05’s Profile Photo ɱûşşκα
also likes
Niezzgoodna’s Profile Photo #Niezgodna
also likes
KrzysiekJagielski’s Profile Photo Kuramesrs
also likes
PAULCIA525’s Profile Photo Paula
also likes
WernerAldona’s Profile Photo dream
also likes
Pysia20021402’s Profile Photo Valentina :3
also likes
Annie_1_’s Profile Photo Annie
also likes
SzkolnyNikodem’s Profile Photo Fiona
also likes
Angie4stories’s Profile Photo Miss Angie
also likes
AsiaM123456789’s Profile Photo KaMAa ;*
also likes
aga220505’s Profile Photo Sad Girl
also likes
ewelinaskinder’s Profile Photo Ewelina Skinder
also likes
nataljulka’s Profile Photo Natka
also likes
Wika_10’s Profile Photo Wiktoria Kujawa
also likes
durnyrak’s Profile Photo durnyrak ♥
also likes
Olcixon18’s Profile Photo _Ola_
also likes
ej_adrian’s Profile Photo Adrian
also likes
K11_Offical’s Profile Photo Kinga
also likes
little_cute_psycho_princess’s Profile Photo xNatix2906
also likes
werooonika_94’s Profile Photo Weronika
also likes
gabisheh’s Profile Photo Sid
also likes
Dawidk02’s Profile Photo Dawidooo
also likes
Angelika201627’s Profile Photo Angel Lika
also likes
Kevix22’s Profile Photo Kevin Bonna
also likes
wygiercowana’s Profile Photo FøxiQ
also likes
dzisbedziebang’s Profile Photo smiet4neczk4
also likes
ChrzanowskaWiktoria’s Profile Photo Ciągnij się
also likes
matynaxwenta’s Profile Photo martixxo
also likes
dominisia347’s Profile Photo domi
also likes
Tusia_2803’s Profile Photo Tusiaa
also likes
marcelina_swag96’s Profile Photo goodgirl✌
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Jak myślisz, czy gdyby doszło do wojny, to wielu Polaków walczyło by o ojczyznę? Czy jednak patriotyzm nie jest już na tyle silny aby walczyć i umierać za swój kraj?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
If there was a war, what do you think, would many Poles fight for their homeland? But isn't patriotism strong enough to fight and die for your country?
If there had been a war, many Poles would have gone abroad. The fight would be fought only by Poles who really care about Poland. I suspect that in the event of war, 90% of Polish politicians would flee Poland, because politicians do not really care about fighting and dying for their own country
Gdyby była wojna to wiele Polaków wyjechałoby za granicę. Walkę prowadzili by jedynie Polacy, którym naprawdę zależy na Polsce. Podejrzewam, że w wypadku wojny 90% polskich polityków uciekło by z Polski, bo tak naprawdę politykom nie zależy na tym, aby walczyć ginąć za własny kraj

View more

This question might be asked to all of the people I follow, but I’m actually curious about all of you sooooo… How are you doing? 😄 any upcoming events and plans? ☺️ I hope you have a great weekend!

LunarHuntress’s Profile PhotoYentl
A great weekend at my place, because I have some time for my husband. We plan to go out to the city together, nothing special, actually. In the evening, we plan to watch a holiday movie that we got from Poland. We make memories of summer and meetings with friends with whom we spent time together and had interesting adventures.
I wish you good health and a nice Saturday afternoon
Naprawdę jestem ciekawa jak się masz? 😄 jakieś nadchodzące wydarzenia i plany? ☺️ Mam nadzieję, że masz wspaniały weekend!
Weekend u mnie wspaniały, bo mam trochę czasu dla męża. Planujemy wspólne wyjście do miasta, w sumie nic szczególnego. Wieczorem planujemy oglądanie filmu z wakacji, który dostaliśmy z Polski. Robimy wspomnienie lata i wspomnienie spotkań z przyjaciółmi, z którymi razem spędzaliśmy czas i mieliśmy ciekawe przygody.

View more

Dzisiaj chciałabym tylko zapytać co u Ciebie słychać? Czy wydarzyło się ostatnio u Ciebie coś nowego? I mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze ☺️

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
Today I would just like to ask you how are you doing? Has anything new happened to you recently? And I hope you are doing well
Nothing has changed for me, I have been working for two years, and since October I have been continuing my medical studies. Best wishes
U mnie nic się nie zmieniło, od dwóch lat pracuję, natomiast od października dodatkowo kontynuacja studiów na profilu medycznym. Pozdrawiam serdecznie

View more

Dzisiaj chciałabym Ci jedynie życzyć miłego popołudnia i samych dobrych chwil 💙

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
Today I just want to wish you a nice afternoon and some good times
Thank you. I wish you a lot of joy and a nice evening. A dozen or so minutes ago, my neighbor Magda and I came back from work. We work in the hospital together in the outpatient clinic, we do, among other things, blood samples. Tomorrow and Sunday I will try to answer questions from you. Best regards
Dziękuję. Tobie życzę dużo radości i miłego wieczoru.
Przed kilkunastoma minutami razem z sąsiadką Magdą wróciłyśmy z pracy. Jutro i w niedzielę postaram się odpowiedzieć na zaległe pytania od Ciebie.
Pozdrawiam gorąco

View more

Dzisiaj chciałabym Ci jedynie życzyć miłego popołudnia i samych dobrych chwil

Czy mając dziecko (chyba że już masz) zostawiłabyś je pod opieką swojej przyjaciółki?

Julciopat’s Profile PhotoPani w okularach ☺️
If you had a child (unless you already have one), would you leave it in the care of your friend?
A mother often has to leave her child and go to work, so when she is at work, she gives her child to a nursery or kindergarten. The best friend is a woman, often a mother, who also has children of her own. I trust such a person more than the nursery carers, so I would leave my child in the care of my best friend without any problems.
Matka często musi zostawić swoje dziecko I iść do pracy, dlatego na czas, gdy jest w pracy oddaje dziecko do żłobka bądź do przedszkola. Najlepsza przyjaciółka to kobieta często matka, która posiada też własne dzieci. Takiej osobie ufam bardziej niż opiekunom ze żłobka, więc bez problemów na krótki czas zostawiłabym dziecko pod opieką najlepszej przyjaciółki

View more

Dlaczego osoby pod wpływem alkoholu robią się bardziej szczerzy i mówią rzeczy których na trzeźwo by nie powiedzieli ? 🤔

Gabrycha14’s Profile Photo✨ ɢᴀʙʀɪᴇʟᴀ ✨
Why do people under the influence of alcohol become more honest and say things that they would not say when sober?
alcohol makes people stop controlling what they say. Some people even stop controlling what they are doing. It was because of the alcohol that many friendships and even marriages ended, because after drinking alcohol, there were betrayals
Wypity alkohol powoduje, że ludzie przestają kontrolować to co mówią. Niektórzy nawet przestają kontrolować to co robią. Przez wypity alkohol skończyło się wiele przyjaźni a nawet związków małżeńskich, bo po spożyciu alkoholu dochodziło do zdrad

View more

Dlaczego osoby pod wpływem alkoholu robią się bardziej szczerzy i mówią rzeczy

Czy populizm jest dobrym rozwiązaniem?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
Is populism a good solution?
Populism is the direct influence of people on the politics of the country. If a country were ruled by populists, any major decision would have to be expressed by the general public and a national referendum would have to be held. Even then, certain groups of people would like to have an influence on the election result
Populizm to bezpośredni wpływ ludzi na politykę kraju.
Gdyby jakiś kraj był rządzony przez populistów to na każdą poważniejszą decyzję musiałoby się wypowiadać ogół społeczeństwa i musiałoby być robione referendum narodowe. Nawet wtedy pewne grupy osób chciałyby mieć wpływy na wynik wyborów

View more

✨ Miłego dnia ✨ Jakieś plany na ten piękny piątek? Jaka pogoda u Ciebie? ☺️

Gabrycha14’s Profile Photo✨ ɢᴀʙʀɪᴇʟᴀ ✨
✨ Have a nice day ✨ Any plans for a beautiful Friday? What's your weather like?
Thank you for your wishes and I wish you a nice Saturday as well. Strangely, questions about Friday come with a delay of 24 hours, which makes them lose sense
Dziękuję za życzenia I również Tobie życzę miłej soboty. Pytania dotyczące piątku przychodzą z opóźnieniem 24 godzin przez co tracą sens

View more

Dlaczego ludzie, którzy mają cudowne uśmiechy - nie uśmiechają się na zdjęciach?

bl4ckybl4ck’s Profile Photobl4ckybl4ck
Why are people who have wonderful smiles not smiling in photos?
Maybe it's because they don't have all the teeth and when you smile you can see missing teeth. Maybe it's also because people are wearing anti-Covid 19 masks and therefore don't see a smile
Może dlatego ponieważ nie mają wszystkich zębów i podczas uśmiechu widać byłoby braki w uzębieniu.

View more

Dlaczego ludzie którzy mają cudowne uśmiechy  nie uśmiechają się na zdjęciach

Do you know much about the history of your country? If you want to, maybe share a bit of history? 😄

LunarHuntress’s Profile PhotoYentl
For a long time Poland was in the sphere of influence of the former Union of Soviet Socialist Republics and was treated by the Russians not as an independent state but as one of its subordinate republics. The Russians invented the saying: A hen is not a bird and Poland is not abroad. This saying was about the fact that forged people cannot fly, and Poland is not an independent state, because it will always be subject to Russia. After the collapse of the USSR, Poland at least in theory became a free country. Unfortunately, people from the Russian secret services were still in power and were destroying the Polish state. The same is true today, only secret service people change
Czy wiesz dużo o historii swojego kraju? Jeśli chcesz, może podzielisz się odrobiną historii?
Polska przez długi czas była w strefie wpływów byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i była traktowana przez Rosjan nie jako samodzielne państwo tylko jako jedna z podległych mu republik. Rosjanie wymyślili powiedzenie: Курица не птица Польша не заграница - co po polsku znaczyło "Kura nie ptak a Polska nie zagranica"
W tym powiedzeniu chodziło o to, że kuty nie potrafią latać, a Polska dla Rosjan nie jest samodzielnym państwem

View more

Czy jest jakaś różnica pomiędzy poglądem a przekonaniem? Potrafisz ją odnaleźć?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
Is there any difference between a view and a belief? Can you find her?
According to my thoughts, the difference is that views change, at least they can change. When it comes to beliefs, they are built on proven facts
Według moich przemyśleń jest różnica polegająca na tym, że poglądy się zmieniają a przynajmniej mogą się zmieniać. Jeżeli natomiast chodzi o przekonania są one budowane na sprawdzonych faktach

View more

Dzisiaj chciałabym zapytać o coś bardzo błahego moich obserwowanych, do których i Ty należysz. Jak oceniasz mój profil? Lubisz czytać moje odpowiedzi? A może w ogóle Cię one nie interesują?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
Bardzo lubię czytać Twoje odpowiedzi. Staram się codziennie wchodzić na Twój profil i czytać co nowego napisałaś chyba to widzisz to po lajkach ode mnie. Niestety czas nie pozwala mi odpowiadać na pytania więcej niż raz lub dwa razy w tygodniu. Jeżeli robię to częściej to w wyjątkowych wypadkach takich jak na przykład ten, gdy muszę odpowiedzieć na ważne pytanie od osoby, którą cenię za bardzo dobre i rozbudowane odpowiedzi. Gdybym nie odpowiedziała dzisiaj czułabym, że nawaliłam w sytuacji, gdy potrzeba było powiedzieć własne zdanie o osobie, którą bardzo szanuję za pisanie mądrych odpowiedzi

View more

Czy wojna może zakończyć się remisem? Kiedy mogłoby mieć to miejsce?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
Can a war end in a draw? When could this happen?
There is a card game called "War". The game would end in a draw if the opponent had exactly the same playing cards of a different suit
Istnieje gra w karty pod nazwą "Wojna".
Gra zakończyłaby się remisem, gdyby przeciwnik miał dokładnie takie same karty do gry tylko w innym kolorze

View more

Tak wiele osób pyta tutaj o przyjaciół. Ja chciałabym zapytać o to kiedy przyjaźń się zaczyna, gdzie leży granica pomiędzy dobrym kolegą/koleżanką a przyjacielem?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
So many people ask questions about friends. I would like to ask, when does friendship begin? Where is the line between getting to know someone and being friends?
It depends on how often people meet each other and how they spend time together. If people meet often and want to meet more often than before, then ordinary acquaintance begins to turn into friendship
Zależy to od tego jak często ludzie się ze sobą spotykają i w jaki sposób wspólnie spędzają czas. Jeżeli osoby spotykają się często i pragną spotykać się jeszcze częściej niż do tej pory, wtedy zwykła znajomość zaczyna przeradzać się w przyjaźń

View more

When going on a holiday, do you prefer to stay in your country or to go abroad? Why?

LunarHuntress’s Profile PhotoYentl
I am Polish, living permanently in the Netherlands. I am returning to Poland for vacation. This is the least I can do to visit my friends and my homeland
Wyjeżdżając na wakacje, wolisz zostać w swoim kraju czy wyjechać za granicę? Dlaczego?
Jestem Polką, mieszkającą na stałe w Holandii. Wracam do Polski na wakacje. Przynajmniej tyle mogę zrobić, aby odwiedzić przyjaciół i ojczyznę

View more

Jak to jest z "tym tegesem", że każdy wie o co chodzi?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
How is it with "this teges" that everyone knows what's going on?
Usually, if you don't know the name of the item, you can simply say "this" to the item. For example, give me this. In Poland, the term "teges" can be used to describe anything
Usually, if you don't know the name of the item, you can simply say "this" to the item, for example, give me this. Poles sometimes say: give me this "teges"
W Polsce określeniem "teges" można określić wszystko to czego nie zna się nazwy. Zwykle nie znając nazwy przedmiotu można na przedmiot powiedzieć po prostu "to" na przykład podaj mi to. Polacy czasem mówią "podaj mi ten teges"

View more

What behaviourism and skills do you consider as sociable? 💬

LunarHuntress’s Profile PhotoYentl
One of the skills enjoyed by the consider as sociable is the ability to play a musical instrument. If the person is a famous musician or singer then it is recognized as sociable on the other hand, the people around him make such a person the life of the party. Person stays to be the proverbial "the icing on the cake"
Jakie umiejętności uważasz za towarzyskie?
Jedną z umiejętności, którymi cieszą się osoby uważane za towarzyskie, jest umiejętność gry na instrumencie muzycznym. Jeśli dana osoba jest znanym muzykiem lub piosenkarzem, to z drugiej strony jest uznawana za towarzyską, a ludzie wokół niej czynią taką osobę życiem imprezy. Osoba pozostaje przysłowiową "wisienką na torcie"

View more

What behaviourism and skills do you consider as sociable

Kiedy przeprosiny wcale nimi nie są?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
When is an apology not an apology at all?
An apology is not an apology when it is not sincere, as well as when the apologetic does not regret what has hurt the apologized person and does not even try to repair the damage done.
Przeprosiny nie są przeprosinami wtedy, gdy nie są szczere, jak również, gdy przepraszający nie żałuje tego czym skrzywdził przepraszaną osobę i nie próbuje naprawić wyrządzonych szkód

View more

Warto pomagać każdemu, kto prosi o pomoc?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
Is it worth helping anyone who asks for help?
In fact, it is worth helping anyone who asks for help. There may be exceptions to this situation, unfortunately the helpers do not know the future or cannot predict the future. You have to think of situations when helping someone who asks for help brings bad results. The example of Adolf Hitler during the First World War was wounded. He asked a doctor for help and the doctor saved his life. If he had not been given medical aid in a dozen or so years, Hitler would not have started World War II and millions of people would not have died in that war.
W zasadzie warto pomagać każdemu kto poprosi o pomoc. Mogą być wyjątki od tej sytuacji ponieważ pomagający nie znają przyszłości. Trzeba wymyślić sytuacje, gdy pomoc komuś kto poprosi o pomoc przyniesie złe skutki. Przykład Adolf Hitler podczas Pierwszej Wojny Światowej był ranny. Poprosił o pomoc lekarza i lekarz uratował mu życie. Gdyby nie udzielono mu pomocy lekarskiej za kilkanaście lat Hitler nie wywołałby Drugiej Wojny Światowej i nie zginęłoby w tej wojnie miliony ludzi

View more

Czy brak informacji jest również informacją?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
Is the lack of information also information?
Lack of information is also information. In some cases, it can be considered good news. Bad news comes immediately, while good news comes slowly, sometimes with a delay. It also happens that good information does not come at all, giving informal consent to the current action.
More of my answers tomorrow and Sunday, then I'll try to catch up
Brak informacji to także informacja. W pewnych wypadkach może być uważana za dobrą informację. Złe informacje przychodzą natychmiast, natomiast dobre informacje przychodzą powoli, czasem z opóźnieniem. Bywa również, że dobre informacje nie przychodzą wcale dając nieformalną zgodę na dotychczasowe działanie.
Więcej moich odpowiedzi jutro i w niedzielę, wtedy postaram się nadrobić zaległości

View more

How do/did internships (if you have/had them) usually go for you?

LunarHuntress’s Profile PhotoYentl
It can be difficult for a woman in specialist internships, who is not a native Dutch woman, with a good experience. My first paid internship at work was in a hospital outpatient clinic. At the beginning, as a laboratory assistant, and then after almost a year, I got a permanent job and the position of an independent laboratory technician

View more

Co myślisz o studiach?

What do you think about college?
I think studies will start in a month. After another month, they will introduce remote teaching via the Internet at the university. Thanks to this, we will have online doctors who should treat virtual people,
What are normal people to do when they get sick? After all, they will not go to a virtual medical clinic to check their health and receive a prescription for medicines, because if the virtual doctor misdiagnoses the disease, the patient's death will be real, not virtual
Myślę, że studia rozpoczną się w październiku

View more

Jak zjeść ciastko i mieć ciastko ? i czemu tzw ,, kradzione,, zawsze smakuje lepiej ?

wyluzowaana’s Profile PhotoDziewczyna z Dobrym Sercem♀❥
How to eat a cookie and have a cookie? Why does the so-called "stolen" always taste better?
To eat a cookie and to have a cookie, you need two cakes. You will eat one and you will have the other.
The stolen tastes better because adrenaline rushes during the theft. If a boy who loves his girlfriend steals her kiss, it causes a very pleasant feeling for both the girl and the boy, because in this case stealing a kiss is a sudden unexpected pleasure for them.
Aby zjeść ciastko o mieć ciastko trzeba mieć dwa ciastka. Jedno zjesz a drugie będziesz miała. Kradzione bardziej smakuje, bo podczas kradzieży pojawia się adrenalina. Jeżeli chłopak, który kocha swoją dziewczynę skradnie jej buziaka to powoduje to bardzo przyjemne uczucie zarówno dla dziewczyny i dla chłopaka, bo w tym wypadku dla nich kradzież całusa to nagła niespodziewana przyjemność

View more

Co myślisz o noszeniu ubrań z naturalnych futer?

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
How do you feel about wearing natural fur clothes?
I think that the fashion for wearing clothes made of natural fur and leather is gone. This was done in order not to kill animals to obtain fur and leather. As far as I know, animal skin from which shoes are made is obtained from animals that are slaughtered for meat, and the skin in this case is one of the elements intended for the footwear industry or other industry that uses natural animal skins
Moda na noszenie ubrań z naturalnych futer oraz skóry już przeminęła. Stało się tak, dlatego aby nie zabijać zwierząt dla pozyskiwania futer oraz skóry. Z tego co wiem obecnie skóra zwierząt z której produkowane są buty pozyskiwana jest ze zwierząt, które są zabijane na mięso, a skóra w tym wypadku jest jednym z elementów kierowanych do przemysłu obuwniczego, bądź innego przemysłu wykorzystującego naturalne skóry zwierząt

View more

(kradzione, no może trochę inaczej) Czy jesteś w stanie napisać o mnie 10 faktów? 🤔💞

Gabrycha14’s Profile Photo✨ ɢᴀʙʀɪᴇʟᴀ ✨
The question is about Polish ask.fm users who follow @ Gabrycha14 and read her answers. I do not see the point in translating the question or my answer into English or Dutch, because the sense of the answer for someone who does not report on the @ Gabrycha14 profile would be incomprehensible or meaningless
1) Masz na imię Gabriela i masz 21 lat
2) Masz chłopaka Konrada
3) Masz dwuletniego syna Eryka
4) Lubisz miodowe płatki kółeczka z Biedronki
5) Jesteś pamiętliwa co według mnie jest pozytywną cechą charakteru, bo jeżeli ktoś skrzywdzi pamiętliwą osobę to ma przerąbane na bardzo długo
6) Mieszkasz z rodzicami w województwie podkarpackim
7) Często robisz zakupy w Biedronce
8) Jesteś spod znaku koziorożca
9) Rzadko chodzisz do fryzjera ostatnio byłaś 2 lata temu
10) Jesteś przeciw aborcji

View more

Nie mam Ci czego wybaczać, każdy ma swoje życie i obowiązki. Na prawdę nie musisz mnie ani myślę, że i nikogo innego przepraszać za to, że nie masz czasu. Na wartościowe odpowiedzi warto czekać 😊

NieTaka’s Profile PhotoשAlways Positive
Dziękuję za wyrozumiałość, bo to dla mnie bardzo ważne.
Nie chciałabym stracić kontaktu z wartościowymi ludźmi.
Dzisiaj nadrobiłam trochę zaległości w odpowiedziach.
Znów przez kilka dni nie będzie moich odpowiedzi, za to każdego dnia chociaż na chwilę wbiję na aska i u osób które odwiedzają mój profil, lubią moje odpowiedzi i pozostawiają po sobie ślad będę zostawiała ode mnie moje serduszka i ognie
Pozdrawiam i życzę miłej niedzieli

View more

What is your love language? ♥️ Aka: in what way do you prefer to express your love? (This can happen subconsciously, so pay good attention). For example: physical touches, being supportive, talking/with words, acts of service and or gift giving. I understand if it’s too personal to share!

LunarHuntress’s Profile PhotoYentl
Yes, this is a very personal question, so I will answer symbolically. For me, loving gestures, hugs and kisses are important. Dealing with love for another person every day, not just the proverbial beautiful words and reading poems
Jaki jest twój język miłości? ♥️ W jaki sposób wyrażasz swoją miłość? (Może się to zdarzyć podświadomie, więc uważaj). Na przykład: dotykanie fizyczne, wspieranie, rozmowa/słowa, służenie i/lub wręczanie prezentów. Rozumiem, jeśli to zbyt osobiste, aby się podzielić
Owszem to bardzo osobiste pytanie, dlatego odpowiem symbolicznie. Dla mnie w miłości ważne są czułe gesty, przytulania i pocałunki. Postępowanie z miłością do drugiej osoby każdego dnia a nie tylko przysłowiowe piękne słowa i czytanie wierszy

View more

Next