Ask @mahmoud_ashrf:

People you may like

__

rokaa___’s Profile Photoಥ‿ಥ
ﺍﻧﺘﻲ ﻟﻮ ﻫﺘﺴﺄﻟﻴﻪ : ﺑﺘﺤﺒﻨﻲ ﻟﻴﻪ ؟
ﻟﻮ ﻗﺎﻟﻚ ﻋﺸﺎﻥ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺩﻣﻚ ﺧﻔﻴﻒ ﺃﻭ ﻣﺜﻘﻔﻪ ﺃﻭ ﺟﺬﺍﺑﺔ ﺃﻭ ﺩﻣﺎﻏﻚ ﻧﻀﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺷﻴﻚ ﺃﻭ ﺩﻟﻮﻋﻪ ... ﺍﻟﻲ ﺍﺧﺮﻩ ... ﺩﺍ ﺣﺐ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﻭﺯﺍﺋﻞ ﺑﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻁ .. ﻭﺍﻟﺸﺨﺺ ﺩﻩ ﻣﻠﻮﺵ ﺍﻣﺎﻥ ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﺍﻧﻚ ﺗﺴﻴﺒﻴﻪ .
ﺍﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻟﻚ ﺑﺤﺒﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺒﺐ ، ﺍﻧﺎ ﻣﺶ ﻋﺎﺭﻑ ﻓﻌﻼ ﺑﺤﺒﻚ ﻟﻴﻪ ، ﺩﺍ ﺑﻘﺎ ﺻﺎﻳﻊ ﻭﻋﺎﺭﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻠﻲ ﻓﻮﻕ ﺩﺍ ﻛﻮﻳﺲ ﻭﺑﻴﺸﺘﻐﻠﻚ ، ﻓﺎﻷﻓﻀﻞ ﺗﺴﻴﺒﻴﻪ ﺑﺮﺩﻭ

View more

Next