Ask @maianhpham2003:

Tự ask nói mẹ luôn đi đéo nổi có đứa nào ask cho xàm V~ thể loại đéo thân được ! bày đặt sắn quần trong nx !! hót gơn xắn quần kinh rùi !! kk

Đm b nhìn mik xắn quần à. Căng quá nhỉ! Xem lại tư cách mik đi b. T ko rảnh mà tự ask mik đâu. Sống trên đời mà đi soi mói ng ta à bạn. Rảnh lol quá nhỉ! Unhide mẹ luôn đi lại còn ẩn để ns. Hãm vừa. Thân!

View more

Next