Mint also answered this question with: "Hmmm có đấy nhưng mà tỉ lệ con trai đọc ngôn tình rất ít nha. Nếu mà ngoại trừ mấy bọn con trai ..."