Kim Ngân also answered this question with: "nhạc việt thì auto mr.siro nhé :))"