@mailinhnguyenthi3124

Mai Linh

What others replied to:

Sao crush tôi lại né tôi?

show all (8)

vì sợ cậu yêu nó nhiều thêm
vì nó nghĩ nếu quá mình dễ dãi thì cậu sẽ không trân trong nó..
vì.. thật nhiều thứ..
(vì nó thinh thích cậu mà ngại)

Language: English