До къде трябва да го докарам?

Намери ли себе си или още се търсиш?

Отдавна съм го направила. ?

Сигурна ли си? Дано да не е самозаблуда.....

Не е. Просто задавам въпроси...

Задавай си ги...
Тук им е мястото, лека вечер от мен!