Ask @mark00s12:

Related users

Czym dla Ciebie są : miłość , literatura , filozofia , wolność ?

Miłość - fantastyczne uczucie pomiędzy dwoma stworzeniami :3
Literatura - miejsce, w którym wykreowanych zostały miliony światów, w które można zagłębić się w każdej chwili
Filozofia - Możliwość teoretycznej rozprawy nad problemami własnymi i całego świata
Wolność - możliwość otwartego wygłaszania swoich poglądów bez strachu o reperkusje.

View more

Next