Czy uważasz, że człowiek wrażliwy, to człowiek słaby?

╰lost happiness╮
Nie uważam tak. Ja jestem bardzo wrażliwa co wiąże się z wieloma innymi czynnikami. Spójrz na to z innej strony...są dwa typy ludzi ....wrażliwych na krzywdę innych {ludzi czy zwierząt }raz Ci,których to nie obchodzi...Możemy tych drugich określić jako ludzi złych...ale nie koniecznie. Przecież nie wiemy czym się kierują. Nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka. Chociaż nie popieram znieczulicy wobec krzywdy innych .
Thomas Cloudy also answered this question with: "В зависимости от ситуации."

The answer hasn’t got any rewards yet.