Mariam Mahmoud also answered this question with: ""أسوأ إحساس ممكن توصّله لإنسان قريب منك هو الاستهانة بزعله، بإنك تكرر نفس الأخطاء والتصرفات اللي ..."