@meteorgarden3

⊰ ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ ⊱ 썰

Ask @meteorgarden3

Sort by:

LatestTop

✠ ⧽⠀⠀ ⠀⋆⠀✤⠀◜ ꜱʜᴏᴡ ᴍᴇ ʏᴏᴜʀ ᴡᴏʀʟᴅ.◝⠀✤⠀⋆

여름 끝 로맨스 끝
가을비가 태양을 죽이려 하고 있다
- ̗̀ ♡⠀ꜱᴛᴏᴘ ꜱᴜᴍᴍᴇʀ, ᴄᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ ꜱᴜɴ ᴡɪᴛʜ ᴀ ꜱᴛʀɪɴɢ ᴀʀᴏᴜɴᴅ ʏᴏᴜʀ ɴᴇᴄᴋ
ꜱʜᴏᴡ ᴍᴇ ʏᴏᴜʀ ᴡᴏʀʟᴅ

#fikcja : wstaw cytat, z którym utożsamia się Twoja postać.

- ̗̀spring ᴋɪꜱꜱᴇꜱ
ᴘꜱ ꜱʜᴇ ɪꜱ ʙᴀᴄᴋ ❁
햇살 좋은 남자친구와의 키스
fikcja wstaw cytat z którym utożsamia się Twoja postać

🌸

가끔 난 용감해
❛ ᴀɴᴅ ꜱᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇꜱ ɪ'ᴍ ꜱᴄᴀʀᴇᴅ
ɪᴛ'ꜱ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟ ᴅᴏɴ'ᴛ ᴡᴏʀʀʏ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴛʜᴇ ᴘɪɴᴇᴀᴘᴘʟᴇ ❛
가끔 난 용감해
  ᴀɴᴅ ꜱᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇꜱ ɪᴍ ꜱᴄᴀʀᴇᴅ
ɪᴛꜱ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴘᴇʀꜱᴏɴᴀʟ ᴅᴏɴᴛ ᴡᴏʀʀʏ ᴀʙᴏᴜᴛ

People you may like

Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

⠀⠀

-ˋˏᴡʜᴏ ʜᴀꜱ ᴀ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴘᴀʟᴀᴄᴇ
ᴡʜᴏ ʜᴀꜱ ʀɪᴄʜᴇʀ ᴘᴀʀᴇɴᴛꜱ
ᴡʜᴏ'ꜱ ᴛʜᴇ ʙɪɢɢᴇʀ ɪᴅɪᴏᴛ ❀
샌드박스의 어린이
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ℬᴏᴍɪɴ
( ⠀ℬᴏᴍɪɴ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@puzzlem00n
https://justpaste.it/7eveh
ˋˏᴡʜᴏ ʜᴀꜱ ᴀ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴘᴀʟᴀᴄᴇ
ᴡʜᴏ ʜᴀꜱ ʀɪᴄʜᴇʀ ᴘᴀʀᴇɴᴛꜱ
ᴡʜᴏꜱ ᴛʜᴇ ʙɪɢɢᴇʀ ɪᴅɪᴏᴛ 
샌드박스의

# fikcja : dziś mamy pierwszy dzień wiosny. Z tej okazji, stwórz moodboard swojej postaci, przedstawiający sposób, w jaki świętuje ten dzień.

ME & PINEAPPLE ♡
ᴅᴀᴏ ᴍɪɴɢ ꜱɪ 감사합니다
fikcja dziś mamy pierwszy dzień wiosny Z tej okazji stwórz moodboard swojej

⠀⠀⠀⠀썰: Tag a friend! Pierwsza osoba po @ zabiera cię na randkę, druga spełnia twoje życzenie, trzecia to twój crush, a czwarta ma do ciebie ważną sprawę!

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs

+ 6 💬 messages

read all

⠀⠀

-ˋˏ reminder ♡
ᴡᴏʀᴋ ᴡɪʟʟ ɴᴏᴛ ʀᴇᴘʟᴀᴄᴇ ʏᴏᴜʀ ʀᴇʟᴀᴛɪᴏɴꜱʜɪᴘꜱ ᴡɪᴛʜ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ
진실
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : Yᥱʝɩ
( ⠀Yᥱʝɩ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@xmixmi_
https://justpaste.it/4loop
ˋˏ reminder 
ᴡᴏʀᴋ ᴡɪʟʟ ɴᴏᴛ ʀᴇᴘʟᴀᴄᴇ ʏᴏᴜʀ ʀᴇʟᴀᴛɪᴏɴꜱʜɪᴘꜱ ᴡɪᴛʜ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ
진실
 ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ

⠀⠀

-ˋˏ ᵖⁱⁿ ᵖⁱⁿˢ ᵖⁱⁿˢ ᵒⁿ ᵐʸ ˡᵉᵍˢ ᴵ ʰᵃᵛᵉ ᶜᵒʳⁿˢ ♡
내가 마시는 이 마니아나 와인은 무엇인가?
ʜᴏᴡᴇᴠᴇʀ ɪ ᴡɪʟʟ ᴄʜᴏᴏꜱᴇ ᴄʜᴀᴍᴘᴀɢɴᴇ
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ℬᴏᴍɪɴ
( ⠀ℬᴏᴍɪɴ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@puzzlem00n
https://justpaste.it/7vgg9
ˋˏ ᵖⁱⁿ ᵖⁱⁿˢ ᵖⁱⁿˢ ᵒⁿ ᵐʸ ˡᵉᵍˢ ᴵ ʰᵃᵛᵉ ᶜᵒʳⁿˢ 
내가 마시는 이 마니아나 와인은 무엇인가
ʜᴏᴡᴇᴠᴇʀ ɪ

# fikcja : wstaw zdjęcie, bądź gif przedstawiający zimowe szaleństwo twojej postaci.

안녕
-ˋˏ ɪꜱ ᴀ ᴡᴀʟᴋ ᴡɪᴛʜ ᴅᴀᴏ ᴍɪɴɢ ꜱɪ
ᴀ ᴡɪɴᴛᴇʀ ᴍᴀᴅɴᴇꜱꜱ? ♡
fikcja wstaw zdjęcie bądź gif przedstawiający zimowe szaleństwo twojej postaci

⠀⠀

-ˋˏ ᵀᴱᴬ ᵀ ᴵ ᴹ ᴱ ♡
ʀᴀꜱᴘʙᴇʀʀʏ ᴅɪᴢᴢɪɴᴇꜱꜱ
겨울 차에 햇볕이 잘 드는 라즈베리
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : Yᥱʝɩ
( ⠀Yᥱʝɩ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@xmixmi_
https://justpaste.it/1qnxo
ˋˏ ᵀᴱᴬ ᵀ ᴵ ᴹ ᴱ 
ʀᴀꜱᴘʙᴇʀʀʏ ᴅɪᴢᴢɪɴᴇꜱꜱ
겨울 차에 햇볕이 잘 드는 라즈베리
 ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ Yᥱʝɩ

⠀⠀

-ˋˏ ᵐᵃʸᵇᵉ ᴵ'ˡˡ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ᶜᵒᶠᶠᵉᵉ ᵗᵒ ᵍᵒ? ♡
ᴀ ʙᴀᴅ ᴅᴀʏ ᴡɪᴛʜ ᴄᴏꜰꜰᴇᴇ ɪꜱ ʙᴇᴛᴛᴇʀ
ᴛʜᴀɴ ᴀ ɢᴏᴏᴅ ᴅᴀʏ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ɪᴛ.
쓴 웨이터
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ℬᴏᴍɪɴ
( ⠀ℬᴏᴍɪɴ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@puzzlem00n
https://justpaste.it/8cgz3
ˋˏ ᵐᵃʸᵇᵉ ᴵˡˡ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ᶜᵒᶠᶠᵉᵉ ᵗᵒ ᵍᵒ 
ᴀ ʙᴀᴅ ᴅᴀʏ ᴡɪᴛʜ ᴄᴏꜰꜰᴇᴇ ɪꜱ ʙᴇᴛᴛᴇʀ 
ᴛʜᴀɴ ᴀ

⠀⠀⠀⠀썰: Szczęśliwego Nowego Roku! Czy twoja postać ma jakieś postanowienia noworoczne?

SSEOLRP_GAMES’s Profile Photo⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ ɢᴀᴍᴇs
저도 정말 감사합니다
≀ OF COURSE ! ♡
ɪ ᴀʟᴡᴀʏꜱ ᴘʟᴀɴ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ
ɪɴ ᴍʏ ꜱᴇᴄʀᴇᴛ ɴᴏᴛᴇʙᴏᴏᴋ ❁
See
썰 Szczęśliwego Nowego Roku Czy twoja postać ma jakieś postanowienia noworoczne

⠀⠀

-ˋˏ ᵀᴱᴬ ᵀ ᴵ ᴹ ᴱ ♡
차는 다른 사람보다 사람을 더 이해합니다
ꜱɴᴏᴡꜰʟᴀᴋᴇꜱ ᴋɪꜱꜱ ᴜꜱ ᴛᴏᴅᴀʏ
ᴛʜᴇ ᴡʜᴏʟᴇ ᴡʜɪᴛᴇ ᴡᴏʀʟᴅ
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : Yᥱʝɩ
( ⠀Yᥱʝɩ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@xmixmi_
https://justpaste.it/2ln5d
ˋˏ ᵀᴱᴬ ᵀ ᴵ ᴹ ᴱ 
차는 다른 사람보다 사람을 더 이해합니다
ꜱɴᴏᴡꜰʟᴀᴋᴇꜱ ᴋɪꜱꜱ ᴜꜱ ᴛᴏᴅᴀʏ 
ᴛʜᴇ ᴡʜᴏʟᴇ

⠀⠀

-ˋˏCOFFEE OR TEA ?♡
겨울은 때때로 속임수를 쓴다
ᴅᴏɴ'ᴛ ᴀɴᴀʟʏᴢᴇ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ
ʙᴇᴄᴀᴜꜱᴇ ᴛʜᴇɴ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ʙᴇ ᴜɴʜᴀᴘᴘʏ
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ℬᴏᴍɪɴ
( ⠀ℬᴏᴍɪɴ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@puzzlem00n
https://justpaste.it/1owxi
ˋˏCOFFEE OR TEA 
겨울은 때때로 속임수를 쓴다
ᴅᴏɴᴛ ᴀɴᴀʟʏᴢᴇ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ
ʙᴇᴄᴀᴜꜱᴇ ᴛʜᴇɴ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ

❄️

❛ ᴅᴀᴏ ᴍɪɴɢ ꜱɪ, ᴅᴏ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ ᵍⁱⁿᵍᵉʳᵇʳᵉᵃᵈ?
이것으로 나는 당신을 매우 좋아한다고 말하려고합니다.
ᴅᴏ ʏᴏᴜ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ɪᴛ? ⋆
hey ᴰᵃᵒ ᴹⁱⁿᵍ ˢⁱ ⁱ ᵐⁱˢˢ ʸᵒᵘ ♡
ᴅᴀᴏ ᴍɪɴɢ ꜱɪ ᴅᴏ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇ ᵍⁱⁿᵍᵉʳᵇʳᵉᵃᵈ 
이것으로 나는 당신을 매우 좋아한다고 말하려고합니다
ᴅᴏ ʏᴏᴜ

🍁

ꜱʜᴏᴜᴛ ᴏᴜᴛ "SHANCAI"
ɪ ʀᴜɴɴɪɴɢ ᴛᴏ ʏᴏᴜ ⋆
❛ ᵂʰᵉⁿ ʸᵒᵘʳ ʰᵉᵃʳᵗ ⁱˢ ᵇʳᵒᵏᵉⁿ ᴵ ʷⁱˡˡ ᶜᵒᵐᵉ ᵗᵒ ʸᵒᵘ
나는 항상 당신과 함께있을 것입니다
REMEMBER THAT
ˢʷᵉᵉᵗ ᴾ ᴵ ᴺ ᴱ ᴬ ᴾ ᴾ ᴸ ᴱ
ꜱʜᴏᴜᴛ ᴏᴜᴛ SHANCAI 
 ɪ ʀᴜɴɴɪɴɢ ᴛᴏ ʏᴏᴜ 
   ᵂʰᵉⁿ ʸᵒᵘʳ ʰᵉᵃʳᵗ ⁱˢ ᵇʳᵒᵏᵉⁿ ᴵ ʷⁱˡˡ

#play ; Kiss, marry, kill?

Let's do a horror movie marathon ❜
ᴍᴀᴋᴇ ᴍᴇ ᴀ ᴘᴜᴍᴘᴋɪɴ ꜱᴘɪᴄᴇ ʟᴀᴛᴛᴇ
ʟᴇᴛ'ꜱ ᴛᴀᴋᴇ ᴀ ʙʟᴀɴᴋᴇᴛ ᴀɴᴅ ᴡᴀɪᴛ
ᴜɴᴛɪʟ ꜱᴜᴍᴍᴇʀ
play Kiss marry kill

🍁

☄ ONE MOMENT
ᴵ ˢᵃʷ ʸᵒᵘ ᴵ ˢᵃʷ ʸᵒᵘ ʳᵘⁿⁿⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵐᵉ
ᴵᵗ ʷᵃˢ ᵃ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ ᵈʳᵉᵃᵐ ♡
그런 다음 나는 일어났습니다
ONE MOMENT
 ᴵ ˢᵃʷ ʸᵒᵘ ᴵ ˢᵃʷ ʸᵒᵘ ʳᵘⁿⁿⁱⁿᵍ ᵗᵒ ᵐᵉ
 ᴵᵗ ʷᵃˢ ᵃ ᵇᵉᵃᵘᵗⁱᶠᵘˡ ᵈʳᵉᵃᵐ 
그런

⠀⠀

-ˋˏ ᴴ ᴱ ᴸ ᴸ ᴼ Buterfly
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ʙ ɪ ʙ ɪ
그는 마음속의 화음을 연주하고 그 틈을 메웠다
ᶠʳᶦᵉⁿᵈˢʰᶦᵖ ⠀ˡᶦᵏᵉ ⠀ᵗʰᵉ ᶦᵐᵐᵒʳᵗᵃˡᶦᵗʸ ᵒᶠ ᵗʰᵉ ˢᵒᵘˡ
( ⠀sᴏʜʏᴜɴ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@NVTURVLDISVSTER⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊱
https://justpaste.it/2x51q
ˋˏ ᴴ ᴱ ᴸ ᴸ ᴼ Buterfly
 ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ ʙ ɪ ʙ ɪ
그는 마음속의 화음을 연주하고 그 틈을

⠀⠀

-ˋˏ 그는 항상 이것을 복잡하게 해야 합니까
like a river ♡
ᴴᵒʷ ᵈᵒ ʸᵒᵘ ᶠᵃˡˡ ⁱⁿ ˡᵒᵛᵉ
ᴴᵃʳᵈᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ᵃ ᵇᵘˡˡᵉᵗ ᶜᵒᵘˡᵈ ʰⁱᵗ ʸᵒᵘ
ᴴᵒʷ ᵈᵒ ʷᵉ ᶠᵃˡˡ ᵃᵖᵃʳᵗ
ᶠᵃˢᵗᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ᵃ ʰᵃⁱʳᵖⁱⁿ ᵗʳⁱᵍᵍᵉʳ
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ᴡᴏᴏꜱᴇᴏᴋ
( ⠀ᴋɪᴍ ᴡᴏᴏꜱᴇᴏᴋ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@R3DM00N
https://justpaste.it/5tz3d
ˋˏ 그는 항상 이것을 복잡하게 해야 합니까
like a river 
ᴴᵒʷ ᵈᵒ ʸᵒᵘ ᶠᵃˡˡ ⁱⁿ ˡᵒᵛᵉ
ᴴᵃʳᵈᵉʳ ᵗʰᵃⁿ ᵃ

⠀⠀

➤ ᵃ ˡⁱᵗᵗˡᵉ ᵍⁱʳˡ ;
ᵂᵒʳᵈˢ ʷᵉʳᵉ ˡⁱᵏᵉ ˡⁱᶜᵒʳⁱᶜᵉ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵗᵃˢᵗᵉ
Cᵃⁿ ʸᵒᵘ ᶠᵉᵉˡ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ?
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ᴡᴏᴏꜱᴇᴏᴋ
( ⠀ᴋɪᴍ ᴡᴏᴏꜱᴇᴏᴋ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@R3DM00N
https://justpaste.it/9sob6
ᵃ ˡⁱᵗᵗˡᵉ ᵍⁱʳˡ 
ᵂᵒʳᵈˢ ʷᵉʳᵉ ˡⁱᵏᵉ ˡⁱᶜᵒʳⁱᶜᵉ ᵗᵒ ᵗʰᵉ ᵗᵃˢᵗᵉ
Cᵃⁿ ʸᵒᵘ ᶠᵉᵉˡ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ

⋰ Czego najbardziej brakuje Ci w obecnej fikcji?

H I S
☄ 파인애플을 엄청 좋아했는데
ɪ ᴜꜱᴇᴅ ᴛᴏ ᴅɪꜱʟɪᴋᴇ ᴛʜɪꜱ ꜰʀᴜɪᴛ
ⁱᵗ ʷᵃˢ ᵗᵒᵒ ᵇⁱᵗᵗᵉʳ ᵇᵘᵗ ʷⁱᵗʰ ᵗⁱᵐᵉ ⁱᵗˢ ᵗᵃˢᵗᵉ ᵇᵉᶜᵃᵐᵉ ˢʷᵉᵉᵗ ᵃˢ ᶜᵃⁿᵈʸ ♡
ᴀɴᴅ ɪ ꜰᴇʟʟ ɪɴ ʟᴏᴠᴇ ᴀʙᴏᴠᴇ ᴀʟʟ ᴇʟꜱᴇ
Czego najbardziej brakuje Ci w obecnej fikcji

➥ how you imagine your future? tell us about it!

☄ 여름은 맛있어
ꜱᴜɴ, ꜱᴛʀᴀᴡʙᴇʀʀʏ, ꜱᴜɴꜱᴇᴛ,
ʀᴏᴍᴀɴᴄᴇ, ʙᴇᴀᴄʜ, ʟᴇᴍᴏɴᴀᴅᴇ, ᴄᴀᴛ,
ꜰʟᴏᴡᴇʀꜱ , ᴄᴀʀᴇꜰʀᴇᴇ
how you imagine your future tell us about it

⠀⠀

-ˋˏ ᴴ ᴱ ᴸ ᴸ ᴼ Buterfly
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ʙ ɪ ʙ ɪ
ʟᴏᴏᴋ ꜱᴏ ɢᴏᴏᴅ, ʏᴇᴀʜ, ʟᴏᴏᴋ ꜱᴏ ꜱᴡᴇᴇᴛ
ᴸᵒᵒᵏⁱⁿ' ᵍᵒᵒᵈ, ᵉⁿᵒᵘᵍʰ ᵗᵒ ᵉᵃᵗ
ᶜᵒˡᵈᵉˢᵗ ʷⁱᵗʰ ᵗʰᵉ ᵏⁱˢˢ, ˢᵒ ʰᵉ ᶜᵃˡˡ ᵐᵉ ⁱᶜᵉ ᶜʳᵉᵃᵐ
( ⠀sᴏʜʏᴜɴ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@NVTURVLDISVSTER⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊱
https://justpaste.it/5scl9
ˋˏ ᴴ ᴱ ᴸ ᴸ ᴼ Buterfly
 ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ ʙ ɪ ʙ ɪ
ʟᴏᴏᴋ ꜱᴏ ɢᴏᴏᴅ ʏᴇᴀʜ ʟᴏᴏᴋ ꜱᴏ

⠀⠀⠀⠀

➤ᴹʸ ᵒⁿˡʸ ᶜʰᵃⁿᶜᵉ ⁱˢ ᵍⁱᵛⁱⁿᵍ ᵘᵖ ᵗʰᵉ ᶠⁱᵍʰᵗ ᴬⁿᵈ ʰᵒʷ ᶜᵒᵘˡᵈ ᴵ ᵉᵛᵉʳ ʳᵉᶠᵘˢᵉ?
ᴵ ᶠᵉᵉˡ ˡⁱᵏᵉ ᴵ ʷⁱⁿ ʷʰᵉⁿ ᴵ ˡᵒˢᵉ
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ᴡᴏᴏꜱᴇᴏᴋ
( ⠀ᴋɪᴍ ᴡᴏᴏꜱᴇᴏᴋ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@R3DM00N
https://justpaste.it/8usfe
ᴹʸ ᵒⁿˡʸ ᶜʰᵃⁿᶜᵉ ⁱˢ ᵍⁱᵛⁱⁿᵍ ᵘᵖ ᵗʰᵉ ᶠⁱᵍʰᵗ ᴬⁿᵈ ʰᵒʷ ᶜᵒᵘˡᵈ ᴵ ᵉᵛᵉʳ ʳᵉᶠᵘˢᵉ
ᴵ ᶠᵉᵉˡ ˡⁱᵏᵉ

♡ ᵗ͇ᵃ͇ᵍ͇ ͇ʸ͇ᵒ͇ᵘ͇ʳ͇ ͇ᶜ͇ʳ͇ᵘ͇ˢ͇ʰ > oznacz do kogo wzdychasz kiedy nikt nie patrzy!

-ˋˏ ᴴ ᴱ ᴸ ᴸ ᴼ Buterfly
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ʙ ɪ ʙ ɪ
( ⠀sᴏʜʏᴜɴ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@NVTURVLDISVSTER⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊱
https://justpaste.it/9043g
ᵗᵃᵍ ʸᵒᵘʳ ᶜʳᵘˢʰ oznacz do kogo wzdychasz kiedy nikt nie patrzy

#mood

-ˋˏ FLOWERS
ⁱ ᵐⁱˢˢ ˢᵖʳⁱⁿᵍ ᶠˡᵒʷᵉʳˢ
ⁱ ᵐⁱˢˢ ʸᵒᵘ
ᴵ ᵇᵉˡⁱᵉᵛᵉ ʸᵒᵘ ᵃʳᵉ ˢᵗⁱˡˡ ʰᵉʳᵉ
ˢᵒ ᴵ ᵍᵒ ᵒⁿ ᵍᵒ ᵒⁿ ʷⁱᵗʰ ʸᵒᵘ ⁱⁿ ᵐʸ ʰᵉᵃʳᵗ ♡
mood

♫ ; Soundtrack Twojej postaci:

❈ 1. ꜰ4 - ꜰᴏʀ ʏᴏᴜ
❈ 2. ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ - 'ɪᴄᴇ ᴄʀᴇᴀᴍ (ᴡɪᴛʜ ꜱᴇʟᴇɴᴀ ɢᴏᴍᴇᴢ)
❈ 3. ʙᴀᴄᴋʜᴏᴜꜱᴇ ᴍɪᴋᴇ - ᴊᴜꜱᴛ ꜰɪɴᴇ
❈ 4. ʙʟᴀᴄᴋᴘɪɴᴋ 'ꜱᴇᴇ ᴜ ʟᴀᴛᴇʀ'
❈ 5. ʟᴏᴠᴇ ᴇxɪꜱᴛ - ᴡᴇɪ Qɪ Qɪ
❈ 6. ꜱᴀʏ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ - ᴀ ɢʀᴇᴀᴛ ʙɪɢ ᴡᴏʀʟᴅ
Soundtrack Twojej postaci

⠀⠀⠀⠀

-ˋˏ ᵀʳᵘˢᵗ ˡᵉᵛᵉˡˢ ʷᵉⁿᵗ ʷᵃʸ ᵈᵒʷⁿ
ᴵ ʰᵃᵈ ᵃ ˢᵗʳᵃⁿᵍᵉ ᵈʳᵉᵃᵐ ♡
ᴵ ᵐʸˢᵉˡᶠ ᵖʳᵉᶠᵉʳ ᵗᵒ ᶠᵒʳᵍᵉᵗ ᵃᵇᵒᵘᵗ ʰⁱᵐ
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ᴡᴏᴏꜱᴇᴏᴋ
( ⠀ᴋɪᴍ ᴡᴏᴏꜱᴇᴏᴋ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@R3DM00N
https://justpaste.it/5omcu
ˋˏ ᵀʳᵘˢᵗ ˡᵉᵛᵉˡˢ ʷᵉⁿᵗ ʷᵃʸ ᵈᵒʷⁿ
ᴵ ʰᵃᵈ ᵃ ˢᵗʳᵃⁿᵍᵉ ᵈʳᵉᵃᵐ 
ᴵ ᵐʸˢᵉˡᶠ ᵖʳᵉᶠᵉʳ ᵗᵒ ᶠᵒʳᵍᵉᵗ

⠀⠀⠀⠀

-ˋˏ ᴇᴠᴇɴ ɪɴ ᴛʜᴇ ꜱᴜɴ ʸᵒᵘ ᵏⁿᵒʷ ᴵ ᵏᵉᵉᵖ ⁱᵗ ⁱᶜʸ
ʸᵒᵘ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ˡⁱᶜᵏ ᵇᵘᵗ ⁱᵗ'ˢ ᵗᵒᵒ ᶜᵒˡᵈ ᵗᵒ ᵇⁱᵗᵉ ᵐᵉ
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ᴡᴏᴏꜱᴇᴏᴋ
( ⠀⠀ᴋɪᴍ ᴡᴏᴏꜱᴇᴏᴋ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@R3DM00N
https://justpaste.it/5nxs5
ˋˏ ᴇᴠᴇɴ ɪɴ ᴛʜᴇ ꜱᴜɴ ʸᵒᵘ ᵏⁿᵒʷ ᴵ ᵏᵉᵉᵖ ⁱᵗ ⁱᶜʸ
ʸᵒᵘ ᶜᵒᵘˡᵈ ᵗᵃᵏᵉ ᵃ ˡⁱᶜᵏ ᵇᵘᵗ ⁱᵗˢ ᵗᵒᵒ

BUBBL3__POP’s Profile Photo⋆ ℬ UBBLE ᵖᵒᵖ ᶳᵉᶰᵒʳᶤᵗᵃ
☄ ᴹʸ "♡" ᵈᵒⁿ'ᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶜˡᵒᶜᵏ
ˢᵒ ⁱᵗ ᶜᵃⁿ'ᵗ ᵗᵉˡˡ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ᵗⁱᵐⁱⁿᵍ'ˢ ᵒᶠᶠ
ᴵ ᵏⁿᵒʷ ⁱᵗ'ˢ ⁿᵒᵗ ᵛᵉʳʸ ˡⁱᵏᵉˡʸ
⊰ ᴮᵘᵗ ⁿᵒᵗ ᵗʳʸⁱⁿᵍ ⁱˢ ⁿᵒᵗ ʳᵉᵃˡˡʸ ˡⁱᵏᵉ ᵐᵉ ᵈᵒⁿ'ᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶜˡᵒᶜᵏ
ˢᵒ ⁱᵗ ᶜᵃⁿ'ᵗ ᵗᵉˡˡ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ᵗⁱᵐⁱⁿᵍ'ˢ ᵒᶠᶠ ⊱
-ˋˏ ᴵ ᵏⁿᵒʷ ⁱᵗ'ˢ ⁿᵒᵗ ᵛᵉʳʸ ʟ ɪ ᴋ ᴇ ʟ ʏ
ᴮᵘᵗ ⁿᵒᵗ ᵗʳʸⁱⁿᵍ ⁱˢ ⁿᵒᵗ ʳᵉᵃˡˡʸ ˡⁱᵏᵉ ᵐᵉ
ᴹʸ ᵈᵒⁿᵗ ʰᵃᵛᵉ ᵃ ᶜˡᵒᶜᵏ
ˢᵒ ⁱᵗ ᶜᵃⁿᵗ ᵗᵉˡˡ ʷʰᵉⁿ ᵗʰᵉ ᵗⁱᵐⁱⁿᵍˢ ᵒᶠᶠ
ᴵ ᵏⁿᵒʷ ⁱᵗˢ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

為你我拼命耍帥 為你我不再等待
為你拋棄 任何事情 只求你愛
ᶠ ᵒ ʳ ʸ ᵒ ᵘ
♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ : ʙ ɪ ʙ ɪ
( ⠀sᴏʜʏᴜɴ & ˢ ʰ ᵃ ⁿ ᶜ ᵃ ⁱ )
@NVTURVLDISVSTER ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⊱
https://justpaste.it/7wvpr
為你我拼命耍帥 為你我不再等待
為你拋棄 任何事情 只求你愛
ᶠ ᵒ ʳ ʸ ᵒ ᵘ
 ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ ʙ ɪ ʙ ɪ
 sᴏʜʏᴜɴ

🌹

♡ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ :
⊰ ᴰ ᵃ ᵒ ᴹ ⁱ ⁿ ᵍ ˢⁱ ⊱
( ᴘɪɴᴇᴀᴘᴘʟᴇ, ʸᵒᵘ ᵏⁿᵒʷ )
ℰᵛᵉⁿ ⁱᶠ ʷᵉ ˡᵒˢᵉ ᵒⁿᵉ ᵈᵃʸ, ⁱᵗ'ˢ ⁱᵐᵖᵒʳᵗᵃⁿᵗ ᵗʰᵃᵗ ʷᵉ ᵗʳⁱᵉᵈ
ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ ꜰᴏʀ 
 ᴰ ᵃ ᵒ ᴹ ⁱ ⁿ ᵍ ˢⁱ  
 ᴘɪɴᴇᴀᴘᴘʟᴇ ʸᵒᵘ ᵏⁿᵒʷ 
ℰᵛᵉⁿ ⁱᶠ ʷᵉ

🍀

ᴛʜɪꜱ ɴᴇᴡ ɢ ɪ ʀ ʟ
그런 다음 그는 당신이 가장 좋아하는 색이 무엇인지 물었습니다.
♡ STORY TIME :
ᴵ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ʰⁱᵐ ⁱⁿ ᵗʰᵉ ᵉʸᵉ ᵃⁿᵈ ᵗʰᵒᵘᵍʰᵗ: ᶠᵒᵒˡ. ᵂʰᵃᵗ ᵈᵒᵉˢ ʰᵉ ⁿᵉᵉᵈ ᵗʰⁱˢ ᶠᵒʳ? ᵀʰᵉⁿ ᴵ ˢᵃʷ ʰⁱᵐ ᶠᵃˡˡ ᵈᵒʷⁿ ᵃⁿᵈ ᵐᵉ ʷⁱᵗʰ ʰⁱᵐ. ᴴᵉ ʲᵘᵐᵖᵉᵈ ʰᵒˡᵈⁱⁿᵍ ᵐʸ ʰᵃⁿᵈ – ᶠ̳ᵘ̳ⁿ̳ⁿ̳ʸ̳ ̳ʳ̳ⁱ̳ᵍ̳ʰ̳ᵗ̳?̳
ᴛʜɪꜱ ɴᴇᴡ ɢ ɪ ʀ ʟ
그런 다음 그는 당신이 가장 좋아하는 색이 무엇인지 물었습니다
 STORY TIME 
ᴵ ˡᵒᵒᵏᵉᵈ ʰⁱᵐ

Language: English