Ask @midnight_storm_69:

Bao nhiêu cái BVS một ngày thì đủ? Con lồn lớp t nó dùng 12 cái BVS một ngày và bảo t dùng 6 cái một ngày là bẩn. Nó bảo loại ng như t đ đáng để chơi cùng :)))) okay địt mẹ fine vl :)))

Vãi lồn t mỗi ngày 2 cái là đã sạch bong rồi, 12 cái mang đi vừa thấm lồn vừa ăn dần à?

View more

Next