Ask @minhang_:

Rất nhiều lúc gặp chị trên trường nhưng chưa kịp chào thì chị bơ em luôn =((

Chị tự nhận chị không thân thiện ý =))) nếu ai đấy chị biết nhưng không quan trọng với chị thì thường chị sẽ lờ qua luôn :\ nhưng cũng có người là vì chị không nhớ mặt nên mới không biết để chào ý -,- lần sau chào chị nhaa

View more

Next