Mình đang trong tình trạng thích 2 người cùng một lúc, mình không xác định rõ tình cảm cả 2 bên, chỉ đơn giản là thích... nhưng đôi lúc mình cảm thấy mình xấu xa lắm, mình nên làm gì đây? Mình có đáng trách lắm không nhỉ?

không đáng trách
không xấu xa
vì người tớ thích cũng giống cậu
Cố lên ^^

View more