@missingperson20657

little xeoxeo

What others replied to:

Dị ứng với mấy thằng con trai được quả mặt sáng sủa với popular 1 tí là đéo coi mấy bạn nữ bình thường ra gì 😀 lấy ngoại hình hay trêu chọc người ta. Tởm vl loại năm nhất rồi mà đéo trưởng thành tí gì

show all (11)

mình cũng dị ứng lắm, nhưng không thèm chấp vì mấy thằng đó chả có tài cán hay gì đặc biệt mà chỉ dựa vào ngoại hình- cái cha mẹ sanh ra vốn đã có. Thêm cái tánh thượng đẳng nữa, loại ngay từ vòng gửi xe
Đúng đấy =))) đánh bỏ mẹ nó đi hoặc đi ăn bún đậu giải đen với anh =))) đừng nghĩ đến mấy loại hãm đấy làm gì
Đợi nó đi làm đi, có phim hay để hóng ròi hihihi =))))
Hoặc là bạn đang ác cảm với người ta thôi, chứ bản chất người ta ko xấu xí tới mức đó
Số tuổi cũng chỉ là con số, nó không đại diện được cho cách ăn nói và hành xử với những người khác. Có vài người dù đã tứ tuần, nhưng cách giao tiếp thì chẳng khác nào một đứa đang trong độ tuổi nổi loạn cả.
Dị ứng với mấy thằng con trai được quả mặt sáng sủa với popular 1 tí là đéo coi

Language: English