Ask @mnuttanon:

พี่การ์ดงานจตุรมิตรมีทุกปีช่ะ? มีประมานเดือนพ.ย.ช่ะ? เเล้วบัตรเหมือนกันทุกปีไหมอ่ะบัตรรคาเท่าไหร่?

น่าจะทุก2ปี แต่เรื่องบัตรพี่ไม่รู้

View more

Next