Ask @mon3467:

Lúc tán tỉnh thì thề non hẹn biển, hứa này hứa kia, bảo chờ này chờ nọ, sau đến lúc gặp vài trở ngại đến mục đích, cảm thấy k tán được lại trở cmn mặt? Uổng công t đã nghĩ nó chân thành với t. Uổng công t dằn vặt cả tgian dài vì sợ làm nó tổng thương. Bọn xạo lồn. Đã vậy t cũng đoạn tuyệt.

Hèn 👎🏻

View more

Hạnh phúc vốn dĩ rất đơn giản Cảm giác hạnh phúc của bạn là như thế nào ? Thường thì rơi vào những hành động gì ?

Sáng thức dậy vẫn nằm trên cánh tay người đó
Khi đi bộ, anh ấy luôn để tôi đi ở phía trong
Khi đi ăn, anh ấy luôn dặn người bán không bỏ hành (vì Mon không biết ăn hành). Anh ấy gần như hiểu hết Mon
Tối về có người ôm ngủ 🖤

View more

Next