Ask @monika_miriam:

Wyobraź sobie, że masz udzielić rady młodszemu pokoleniu – jaka to będzie rada?

Rada dla młodszego pokolenia jest jeszcze cięższym pytaniem. Bo rad jest bardzo dużo, tylko pytanie jak ten młodszy wybiera dobrą radę? I czy jest w stanie słuchać tej dobrej rady? Bo każdy uważa, że on wie lepiej. Więc to bardzo trudne pytanie. Bez wejścia w głębię czegoś co ludzie nie chcą słuchać, bo wymaga za wiele wysiłku czyli kabały nie ma jak otworzyć. Bo kabał wymaga więcej wysiłku niż religie. Są religie, że w ogóle nie trzeba się wysilać np. chrześcijaństwo. Wystarczy tylko przyjąć że jest ktoś kto za nas wykona. W religie żydowskiej są micwy, które trzeba wykonywać, a kabał już wymaga zmiany natury czyli więcej. Wątpię, że dzisiejsze pokolenie i nawet to najmłodsze, zechce robić coś w tym kierunku, bo wszyscy czekają, aż za nich to zostanie wykonane. Wysiłku żeby się poświęcić bardzo mało. Sorry ale nie mam tu recepty i nie mam co z tym zrobić i jak otworzyć. Też te pytania to nie chodzi co to znaczy itd. To trzeba czuć. Trzeba czuć co to znaczy być człowiekiem. Nie ma czegoś takiego że jest ktoś pomiędzy mną a Stwórcą tylko każdy stoi sam naprzeciw Stwórcy i odczuć musi sam. I każdy z tego młodego pokolenia stoi naprzeciw nieskończoności, która jest Stwórcą i musi odczuć sam w sobie, a nie że ktoś powie co ma odczuwać.

View more

Co to znaczy być człowiekiem?

Wszystko zostało stworzone aby mieć przyjemność z odczuwania Stwórcy. Żeby mieć przyjemność z odczuwania Stwórcy to trzeba być właśnie człowiekiem. A człowiekiem jesteśmy wtedy kiedy zmieniamy się z chęci otrzymywania dla siebie na chęć emanacji. Nie jest więc takie proste co to znaczy być człowiekiem. Już samo pytanie nam to doskonale pokazuje. Ludziom się wydaje że ludźmi są i z wszystkich definicji nie za bardzo wiemy co to jest człowiek. A człowiek przestaje istnieć dla siebie a jest dla nieskończoności. I to jest proces niekończący się bo też nie ma osiągnięcia nieskończoności. Jest tylko przybliżenie.

View more

Next