Ask @mqvg26:

Mình vừa bắt đầu bước vào 1 mqh đến nay đã dc gần 1 tháng. Nhưng càng ngày lại càng thấy không còn thú vị nữa. Mình tự nhận thấy rằng mình có hơi vội vàng, nhưng mình không muốn là người cả thèm chóng chán. Mình nên tiếp tục hay làm ntn đây. Vì dần dần mình không còn thấy hứng thú trong câu chuyện

Bản thân đã không muốn tiếp tục thì kết thúc thôi bạn. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai

View more

Next