ถ้าคนที่คุณชอบไปชอบเพื่อนคุณคุณจะทำอย่างไร

คำถามซ้ำ แต่ก้จะตอบว่า ก้เฉยๆ เจบนิดหน่อย เกมตัวเอง แต่ขอให้เทอโชคดี