Ask @muhammedqadir:

Arewallah galak chak daian nasm chunka nafari nzikm wa buina chand jar sarian kata qure awja aql buina

E walla awanay amn dayannasm sareshyan chwa qure aqr nabuna😅etu har basha aqr buina

View more

+3 answers in: “Bajdi zor mndaln kuri esta heshta nabuita 18 sal mashrubi daxwa babam atu aqli heshta boni shiri la dawt de zor bajdita atu mashrubi daxoi dale amn vodkai daxom bro 2 kalima bxina law waz3at bashtra aql puch”

Yani maxsadm ba hande de ka heshta nabuita 18’sh awja daxwata xoian pe shta kaifian baxo de daren jawin wachi sarian chua qure awja baxabar den

Agar Aw maxsadat Habi Awa Waya,Bas Xalli Atush Bash Daian Nasy😅🤔!

View more

+3 answers in: “Bajdi zor mndaln kuri esta heshta nabuita 18 sal mashrubi daxwa babam atu aqli heshta boni shiri la dawt de zor bajdita atu mashrubi daxoi dale amn vodkai daxom bro 2 kalima bxina law waz3at bashtra aql puch”

Bajdi zor mndaln kuri esta heshta nabuita 18 sal mashrubi daxwa babam atu aqli heshta boni shiri la dawt de zor bajdita atu mashrubi daxoi dale amn vodkai daxom bro 2 kalima bxina law waz3at bashtra aql puch

Atush Gharat Fkr Dakayawa Chunka Agar Bbta 18”sh Ch Pewest Naka Bxwatawa,Awashy Daxwatawa Wadazani Shtaki Basita u Hata Tushy Shtaki Daka👎🏻wa Narma Pozakisha La Knian😂

View more

+3 answers Read more
Next