KiranaPramesti also answered this question with: "Yaudah biasa aja,mungkin cara dia menunjukkan rasa sukanya dengan gitu. Waspada aja dah✨"

The answer hasn’t got any rewards yet.