Ask @nadiamostafa6:

الشخص ال هتديله أكتر من قيمته مش هيفسر ده على إنه جدعنة، أصل، تقدير منك بالعكس هيشوف إن ده هو نفسه فعلاً وحقه عليك وإنه يستحقه مليون ماتنفخش بالونة حد على حساب كرامتك حط الناس فى حجمهم الطبيعي اليستاهلوه، وعلى قد ما هتشوف منهم، وبدون ما تقلل من نفسك قدامهم عشانه ال هتديله أكتر من قيمته هينسي حقيقته

عظمه.

View more

Next