@naomikeem

Kem Sữa

What others replied to:

làm sao để tích cực

show all (6)

Chúng ta vẫn còn khoẻ mạnh đi qua 2 mùa dịch để ngồi đây nói chuyện cùng nhau nè, có cơm để ăn và có gia đình để về
Phải tích cực lên chứ

Language: English