Ask @nataljulka:

Czy opinia innych jest ważna?🤓

✨Aneta
Jeśli jest to szczera opinia przyjaciół, to jest ważna, natomiast jeśli jest to opinia ludzi, którzy nas nie znają to nie. Oceniają nas powierzchownie, w ogóle nas nie znając i nie wiedząc przez co dana osoba przechodzi lub przeszła bądź jakie ma cechy charakteru, więc nie ma co się tym kierować lub przejmować niepotrzebnie.

View more

Next