Ask @naumowicz:

People you may like

Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Co to jest biznes?

,,Biznes(ang. business) – anglicyzm, który oznacza działalność gospodarczą. ... W ekonomii dyscypliną kierowania biznesem, w Polsce częściej nazywaną zarządzaniem, określa się naukę społeczną o zarządzaniu ludźmi i organizacjami w celu produktywnego osiągania celów przedsiębiorstw, w tym realizacji zysku dla właścicieli.,,
~Wikipedia ?

View more