3152 also answered this question with: "Đợi bao nhiêu nồi bánh chưng rồi :))"