Hẻi Nem also answered this question with: "Nếu sợ tổn thương thì sẽ chọn người yêu mình, nếu đủ dũng cảm sẽ chọn người mình yêu"