Em phải hỏi gì đây?

Anh có còn thích em không?

Em đang muốn tìm cách để ngta hét thích mình mà.

Cứ chảnh lên phũ người ta nhiều vào thế là cậu bạn kia tự hết thích