Nếu một ngày em k đứng ở hành lang ấy, không hướng mắt sang bên lớp ngóng anh mỗi giờ ra chơi nữa. Anh có buồn không ? :>

anh ko có chuym e ak :V

View more