Đứa ngồi cạnh mình có thái độ quan tâm mình, có những biểu cảm như trùm mũ trêu mình, đèo mình dưới trời mưa, luôn luôn trêu mình, có nhiều lúc tình cơ thôi mà nó như kiểu ôm mình, hay lôi tật xấu ra trêu thì nó có thích em k?

còn tùy e ak ,nhg cx có thể

View more