Ơ tại sao ask của ngọt lại là @ngotband ạ =))))))

Vâng công nhận cái này là sai sót của band nhạc, xin chịu lỗi. Nhưng tên người dùng ask.fm lại không thay đổi được.
Câu chuyện khởi điểm là ngọt phải dừng tình trạng có chữ "band" khi được gọi trên truyền thông, nghe có vẻ chúng tôi đã đổ lỗi cho các đội truyền thông nhưng lỗi thực ra đến từ band nhạc, để nó xảy ra, giúp nó xảy ra rồi tự khó chịu với nó, nhưng dù gì cách hiệu quả nhất để chấm dứt tình trạng đó là đăng lên facebook.
Mong mọi người đừng quá cực đoan về bài viết trên facebook vì nó không đáng làm tin tức, đừng đưa ra ý kiến tích cực cũng đừng bênh lúc người ta bình luận tiêu cực, vì lượng tương tác khủng đã tự nó làm tiêu biến vấn đề rồi!
saltedfishalwayshaveadream’s Profile Photo
Mei.@saltedfishalwayshaveadream