@nguyendohang05012001

Nguyen Do Hang

What others replied to:

tớ ở đây để lắng nghe cậu thở than

show all (28)

Bạn tớ hỏi tại sao lại chia tay. Nhưng tớ chẳng biết trả lời như thế nào 😕
Đôi khi chia tay vì khoảng cách địa lý, vì gia đình không ưng, rồi thì vì sợ không đến được với nhau mà chia tay....
Cậu à , giống như một câu chuyện bình thường vậy . Cậu sẽ chọn tiếp tục một thói quen bản thân không còn thích nữa hay sẽ thay đổi bản thân với những điều mới mẻ . Bạn của tôi

Language: English