Ask @nguyennam8:

Bạn có điều gì muốn gửi đến người bên cạnh sau này không?

Khi em bước vào cuộc sống của anh thì nên nhớ rằng anh luôn sãn sàng chia sẽ và CÙNG EM vượt qua bất chứ chuyện gì! Đừng ôm nó rồi lại uất ức anh ko hiểu em! Xin hãy xem anh là một người bình thường như bao người! Anh ko phải thần thánh mà biết những điều ko nghe ko thấy! Hẹn gặp em trong tương lai...

View more

Are you in love with someone ? Do you think you could exclusively be together with them?

Jewel Rancid
My past and I could not go to the same address! You understand? Because it should not present right now!!!!!
I always try and improve ourselves to love yourself better! I can also excuse though not wrong! I can also beg her lover in the back. I can do anything for her! But when I was accepted to let go, only 1 day they are were strange to me! Don't believe then please look in my eyes they will see!

View more

Next