GIK mindset là gì vậy anh?

Đây là tư duy kiểu không có gì là vua cả, người dùng thật ra chỉ là một cái bình phong của google. Cái thực sự google muốn hướng tới là một cái khác. Bữa nào mình sẽ nói kĩ hơn về phần này nhé, em đọc bài này tạm: https://medium.com/@nhatphuongseo/t%C6%B0-duy-seo-google-is-king-d274b7d18429