Ask @nht247:

Quái lạ là gần đây mỗi lần nằm xuống giường cứ nhắm mắt lại là t lại nghĩ về m

thề là nghĩ nát não r k đoán ra m là ai ^^

View more

Next