Ask @nhumh1412:

|20192402|

M O O N
“Tuổi 20, thấy cái gì cũng đẹp, cũng háo hức… Ngày tháng đó chẳng quan tâm chuyện mình có thể làm tổn thương đến ai, kể cả người thân, chỉ quan tâm làm sao đừng để mình bị tổn thương là tốt nhất. Sự ích kỷ nằm đầy trong túi, còn sự bao dung thì rơi rớt đâu đó trên những dấu vân tay…”
• windywhistle/tumblr
#photonhumh1412

View more