Ask @nhungnhor:

People you may like

Nguyen0512’s Profile Photo Nguyen
also likes
nam11039x’s Profile Photo N a m
also likes
chankido’s Profile Photo Naked Turtle
also likes
dtvietha_30’s Profile Photo Việt Hà
also likes
thuthuy71’s Profile Photo Thu Thủy
also likes
nam_hyunee’s Profile Photo My
also likes
Kat_Hoa’s Profile Photo Kat Hoa
also likes
nhatle_2107’s Profile Photo Nhật Lê
also likes
hang0205’s Profile Photo Hằng.
also likes
nguyenphuongthao933’s Profile Photo Phương Thảo
also likes
ManCoi_0102’s Profile Photo babi_miloo
also likes
quynhdoan2001’s Profile Photo Quinn
also likes
chuvitvang148’s Profile Photo Dieu Anh
also likes
mnieneff’s Profile Photo フランジ
also likes
Minhkhongmuondetenthat’s Profile Photo H2O
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Máy tính mình không kết nối máy chiếu được. Nó cứ hiện dòng Your Pc Can’t poject to other screen. Try reinstalling the driver or using a different video card.” ai giỏi tin bày mình khắc phục với. Cảm ơn bạn nhiều.

https://windowsreport.com/12033-your-pc-cannot-project-to-another-screen-windows-8-1/
tôi nghĩ bạn nên hỏi ai đó thực tế ở cạnh bạn đi vì trên này không ai biết máy tính bạn là máy gì , win gì , có những phần mềm hỗ trợ gì .
có là thiên tài máy tính thì cũng phải đủ dữ liệu mới bày được còn hỏi mà chỉ có bug không thấy những cái khác không ai fix giùm bạn được đâu

View more

how many nights does it take to count the stars?

How many nights does it take to count the stars?
That's the time it would take to fix my heart
Oh, baby, I was there for you
All I ever wanted was the truth, yeah, yeah
How many nights have you wished someone would stay?
Lay awake only hoping they're okay
I never counted all of mine
If I tried, I know it would feel like infinity
https://youtu.be/3fJsNU0Ohvonhungnhor’s Video 159102725759 3fJsNU0Ohvonhungnhor’s Video 159102725759 3fJsNU0Ohvo

View more

how many nights does it take to count the stars