Ask @nichawongpanich:

ในอนาคตเมื่อคุณโตขึ้นคุณอยากจะมีอาชีพอะไร?

ยังไม่แน่ใจอ่ะ จริงๆมีหลายอย่างนะ หมอ หมอฟัน นักบิน แอร์ก้อยากเป็นแต่ติดตรงส่วนสูง😭

View more

Next