Ask @Nikkigirl25:

Paano ba umamin sa crush? paano kung yung crush mo may crush sa bff mo?

I dunno man. That's hard honestly. I guess kailangan mo munang tanungin sarili mo like kung gusto ba din siya ng bff mo because thing is you're just up for heartbreak. But on a bright side, don't give up. Give it a shot if you want. But I'm telling you, there's many fish in the sea, he's not the only guy in the world :)

View more

Next